1. Ferdinand Kimdir

1. Ferdinand Kimdir
FERDİNAND «I», Avusturya hükümdarı ve V. Karl’ın (Şarlken) kardeşidir (1503-1564). Osmanlılarla uzun süre çarpışmıştır. Ferdinand, Ispanya’da yetişti. 1521’de, Macaristan kralının kızı Anna ile evlendi. Ağabeyi V. Kari ona Avusturya hükümdarlığını verdi. Bir süre sonra Çekya, Moravya ve Silezya’yı egemenliği altına aldı. Osmanlı ordusu, Macaristan kralı II. Lui’yi Mohaç meydan savaşında yenilgiye uğratmış, kral kaçarken ölmüştü (1526). Osmanlı padişahı, Macar beylerinin bir bölümünün seçmesiyle Erdel beyi Yanoş’u Macar krallığına getirdi. Fakat Macar beylerinin öteki bölümü de Ferdinand’ı Macar kralı seçti. İşte bu durura üzerine, Ferdinand ve ona yardım eden V. Kari ile Osmanlılar arasında savaşlar oldu. Ferdinand, Yanoş’u yenilgiye uğratarak Bu-din’i aldı. Kendisini, Macaristan kralı kabul ettirmek için İstanbul’a üç kişilik bir elçilik heyeti gönderdi. Bunların getirdikleri mektupta Ferdinand, Bel-grad ile birlikte Macaristan’dan alman yerlere kral olmak istediğini bildiriyordu. Büyükvesir İbrahija Paşa, elçilerin başkanma, «İstanbul’u niçin istemiyorsunuz?» diye sordu. Elçileri padişah kabul etmedi. Bunlar dokuz ay İstanbul’da alıkonuldu. Padişah, ordusuyla 1529’da Macaristan’a girdi. Budin geri alındı; burası Yanoş’a bırakıldı ve kendisine törenle Macar krallığı tacı giydirildi. Ferdinand ve V. Kari, OsmanlIlara karşı çıkamadılar. Viyana kuşatıldıysa da alınamadı. Ferdinand, bundan sonra da Budin’i almak için uğraştı; fakat başarı sağlayamadı. Osmanlı devletine her yıl vergi vermek ve Yanoş’un krallığını tanımak koşuluyla barış yapabildi (1541). Bundan sonra Budin ve Macar toprakları Osmanlı ülkesine katıldı. Merkez Budin olmak üzere bir beylerbeylik kuruldu. Ferdinand, 1547’de eski koşullarla antlaşmayı yeniledi. Fakat antlaşma süresi bitmeden Erdel’e saldırdı (1551). Bu yüzden savaş yeniden başladı. Birçok kale Türklerin eline geçti. Ferdinand, Erdel’den vazgeçerek sekiz yıllık bir antlaşma imzaladı (1562).

Ferdinand, bir yandan da Protestanlarla uğraştı. Erasmus’un (Bak.) etkisi altında kaldığı için onlara daha hoşgörülükle davrandı. Kiliseden reform yapılmasını istedi. Augsburg barışma önayak olarak din anlaşmazlığını yumuşatmaya çalıştı. 1558’de Mukaddes Roma Germen imparatoru oldu.


Advertisement

Yorum yazın