Bartonella bacilliformis

Bartonella bacilliformis Riketsiya grubunda yer alan ve Güney Amerika’ya özgü bartonelloz adlı bir hastalığın etkeni olan mikroorganizma türü. Bartonelloz And Dağlan’nın Peru, Ekvador ve Kolombiya sınırlan içindeki bölgelerinde çok yaygın olan kan emici bir çeşit tatarcık ... Okumaya devam edin →

baş

baş Vücudun boyunla gövdeye bağlanan üst bölümü. Boynun üstünde öne, arkaya ya da her iki yana doğru hareket eder. Baş omurgaya artkafa kemiğinin atlas kemiğiyle yaptığı eklem aracılığıyla bağlanır. Başın iskeleti üst-arka yanı kaplayan kafatası kemikleriyle alt-ön bölümü ... Okumaya devam edin →

basil

basil İnsanlarda genellikle hastalık etkeni olan ince, uzun biçimli mikroorganizmaları belirtmek için kullanılan bir terim. Basillere örnek olarak botulizm (botulin zehirlenmesi) etkeni olan Clostridium botulinum, tedavisi güç olan enfeksiyonlara yol açan Bacillus piocianeus, verem ve tetanos ... Okumaya devam edin →

baryum zehirlenmesi

baryum zehirlenmesi Karbonat, hidrat ve klorürlü baryum bileşiklerinin emilmesine bağlı olarak ortaya çıkan zehirlenme. Emilen baryumun öldürücü dozu 1 gr’dir. Zehirlenmeler daha çok kaza sonucu olmaktadır. Örneğin baryum karbonat içeren asalak ilaçların kaza sonucu bol miktarda ... Okumaya devam edin →

baryum sülfat

baryum sülfat Sindirim sisteminin incelenmesinde yaygın biçimde kullanılan kontrast madde. Suda katı asıltı (süspansiyon) halinde kullanılır. Baryum sülfat X ışınlarının geçişini önemli ölçüde engelleyerek çekilen röntgen filmlerinin kontrastlığını artırmakta, sindirim kanalından ... Okumaya devam edin →

baryum

baryum X ışınlarına karşı az geçirgen olma özelliği nedeniyle radyolojide önem taşıyan kimyasal element. Saflaştırılmış tuzlarından baryum sülfat suda ve organik sıvılarda hemen hiç çözünmediği gibi, sindirim kanalı duvarlarından da emilmez. Bu nedenle sindirim sisteminin ... Okumaya devam edin →

bartolinit

bartolinit Bartholin bezlerinin sık rastlanan mikrop ya da belsoğukluğu etkeni gonokok kökenli iltihabı. Tek ya da her iki bezi tutabilir. Büyük dudağın alt kısmında şişme, şiddetli ağrı, kızarma ve üstündeki deride gerginlikle kendini gösterir. Bu şişlik özellikle otururken, cinsel ... Okumaya devam edin →

baryolit

baryolit Baryum sülfatın radyolojik inceleme amacıyla ağızdan verilmesinden sonra vücutta kalan sülfat artıklarını belirtmek için kullanılan terim. Sülfat artığı, hacmine ve yerleşim yerine göre değişen çeşitli belirtilere yol açar. Yağlı bağırsak yumuşatıcılarının verilmesiyle ... Okumaya devam edin →

Bartholin bezleri

Bartholin bezleri Dölyolu kanalının her iki yanında bulunan ve hemen dölyolu yakınındaki küçük dudakların içine açılan bezler. Çocuklarda küçük olan Bartholin bezleri ergenlikte büyür ve özellikle cinsel ilişki sırasında yapışkan bir madde salgılarlar. İltihabi süreçlerin ... Okumaya devam edin →

Barr cisimciği

Barr cisimciği Dişi cins hücrelerine özgü ve çekirdek zarının yakınında bulunan kromatin kümesine verilen ad. Aslında Barr cisimciği işlev görmeyen bir X kromozomudur. Barr cisimciğinin incelenmesi belirli bir kişinin kromozom donanımındaki X kromozomu sayısının belirlenmesini sağlar. ... Okumaya devam edin →

barestezi

barestezi Derin dokuların, vücudun çeşitli bölgelerine uygulanan baskıya karşı duyarlılığı. Bu tip duyarlılığın değerlendirilmesi hiçbir zaman kesinlik taşımaz. Yalnızca yapılacak karşılaştırmalarda tanıya yardımcı bazı ipuçları elde edilir. Ellere, ayaklara, omuzlara ... Okumaya devam edin →

Barany testi

Barany testi İç kulakta bulunan denge sisteminin incelenmesini sağlayan klinik muayene. Dengenin ve boşlukta yönelmenin düzenlenmesini sağlayan denge sisteminin uyarılmasına dayanır. Hasta gözleri bağlı olarak döner bir tabureye oturtulur ve tabure uygun bir süre boyunca gitgide hızlanarak ... Okumaya devam edin →

balsam

balsam Bronşiyal bezlerin salgı etkinliğini azaltarak bronşlardaki aşın salgıyı azaltan ilaca verilen ad. Farklı kimyasal yapıya sahip, bitkisel kaynaklı pek çok maddenin bu tip bir etkisi vardır. Okumaya devam edin →

balneoterapi

balneoterapi Suyun mekanik ya da tedavi edici etkisinin kullanıldığı bir tedavi tekniği. Pek çok hastalığın tedavisinde, erişilmek istenen amaca göre farklı biçimlerde uygulanır. Bak. Hidroterapi. Okumaya devam edin →

balizm

balizm Hemen her zaman vücudun tek tarafında görülen (hemibalizm) ender bir bozukluk. İstem dışı, bazen yavaş, bazen hızlı, ama her zaman şiddetli, dizginlenemez, hatta uyku sırasında da ortaya çıkan; kollarda, bacaklarda, gövdede ve bazen yüzde görülen istemdışı hareketlerle ayırt ... Okumaya devam edin →

Sayfalar12345...10...Son »