ZESTORETİC Tablet

ZESTORETİC Tablet A. İbrahim Etken Madde(ler): Lisinopril 10 mg, Hidroklorotiyazid 6.25 mg Piyasa Şekilleri: 28 tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Esansiyel Hipertansiyon: Mutad dozu günde bir defa 10/6.25mg’lık tablettir. Eğer gerekirse doz günde bir defa 2 tablete arttırılabilir. ... Okumaya devam edin →

ZESTORETİC Fort Tablet

ZESTORETİC Fort Tablet A. İbrahim Etken Madde(ler): Lisinopril 20 mg, Hidroklorotiyazid 12.5 mg Piyasa Şekilleri: 28 tabletlik blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Esansiyel Hipertansiyon: Mutad dozu günde bir defa 10/6.25mg’lık tablettir. Eğer gerekirse doz günde bir defa 2 tablete arttırılabilir. ... Okumaya devam edin →

COVERSYL Plus Tablet

COVERSYL Plus Tablet Servier Etken Madde(ler): Perindopril terbutilamin 4 mg, İndapamid 1.25 mg Piyasa Şekilleri: 30 tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Tedaviye oral yoldan tercihen sabahları olmak üzere günde tek doz ile başlanır. Endikasyonları: Esansiyel hipertansiyon tedavisinde ... Okumaya devam edin →

ACCUZIDE Film Tablet

ACCUZIDE Film Tablet Pfizer Etken Madde(ler): Kinapril HCI 20 mg, Hidroklorotiyazid 12.5 mg Piyasa Şekilleri: 30 film tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Hipertansiyon tedavisine etkin antihipertansif ilaçlar kullanarak düşük doz monoterapi ile başlanmalıdır. Monoterapinin ... Okumaya devam edin →

ACCUZIDE Fort Film Tablet

ACCUZIDE Fort Film Tablet Pfizer Etken Madde(ler): Kinapril HCI 20 mg, Hidroklorotiyazid 25 mg Piyasa Şekilleri: 30 film tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Hipertansiyon tedavisine etkin antihipertansif ilaçlar kullanarak düşük doz monoterapi ile başlanmalıdır. Monoterapinin ... Okumaya devam edin →

MONOPRIL Plus Tablet

MONOPRIL Plus Tablet Bristol-MS Etken Madde(ler): Fosinopril sodyum, Hidroklorotiyazid Piyasa Şekilleri: 10 mg, 12.5 mg: 28 tablet, 20 mg, 12.5 mg: 28 tablet içeren blister ambalajlarda. Kullanım Şekli: Günlük doz 1×10-20 mg’dır. Endikasyonları: Hipertansiyon tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları: Bileşimindeki ... Okumaya devam edin →

düşünme

düşünme İnsana özgü zihinsel etkinlik süreçlerinin tümü. Bu etkinlikler insanın soyutlama, genelleme, yargılama, mantık yürütme, bellek işlemleri yapma, öngörüde bulunma ve soyut sorunları çözme yoluyla gerçekliği “tanıması “m sağlar. Düşünme, algılama etkinliğine ... Okumaya devam edin →

düşük

düşük Dölütün dölyatağı dışında bağımsız yaşam gücüne ulaşmasından önce gebeliğin sona ermesi. Altıncı ayın bitiminden önce sonlanan gebelikler düşük olarak adlandırılır; yedinci aydan sonra ise prematüre erken doğumdan söz edilir. Ama bu sınır, ülkelere göre değişebilir. ... Okumaya devam edin →

düşlem

düşlem Düşüncenin gerçeğin dışındaki etkinliği ve buna eşlik eden duygular. Düşlem gerçekten kopuk bir düşünce biçiminde ortaya çıkar, genellikle gerçekleşemeyecek bir istekten kaynaklanır. Bazı sanatçılardaki gibi zengin bir içeriği olabilir. Psikanalizde düşlem, ruhsal ... Okumaya devam edin →

dürtü

dürtü Geleneksel tanımıyla bireyi belirli bir eylemi yapmaya yönelten güç. Bu çevçevede birincil ve içgüdüsel dürtüler arasında bir ayrım yapılır. Birincil dürtüler herhangi bir içerik ya da yönelim taşımaz; ateşli hastalıklarda ya da alkol alındıktan sonra görülen sinirlilik ... Okumaya devam edin →

duyu yeteneği

duyu yeteneği Vücudun dış ortamdan ya da kendi içinden gelen uyarılan algılama ve genellikle ortam değişikliklerine uyum sağlamaya yönelik olarak bunlara değişik tipte yanıtlarla tepki verme yeteneği. Sinir sisteminin özel bir etkinliğidir; değişik doku ve organlarda alıcıların, ... Okumaya devam edin →

duygulanım yoksunluğu

duygulanım yoksunluğu Kişinin ruhsal gelişim sürecinde yaşadığı reddedilme, onaylanmama ve dışlanma deneyimlerinin etkisiyle oluşan duygulanım bozukluğu. Kişi olduğu gibi kabul edilmediği, tersine reddedildiği ve hor görüldüğü deneyimler yaşamıştır. Duygusal yoksunluğun sonuçlarından ... Okumaya devam edin →

duygulanım

duygulanım Kişinin iç dünyasını belirleyen heyecanların tümü. Günlük yaşamdaki olay ve ilişkiler ile bilinçaltı dürtüler arasındaki etkileşimin ürünüdür. Günlük yaşamdaki olaylarla ilgili olarak kişinin farkına varmadan yaptığı değerlendirmeler, bu olayların belirleyici ... Okumaya devam edin →

duyarlılaşma

duyarlılaşma Vücudun temas ettiği yabancı cisimlere karşı anormal tepki göstermesi. Hücresel bağışık tepkilerin yerleşmesiyle ortaya çıkar; söz konusu maddeyle her temasta kendini gösterir. Vücudun bu duyarlılığını ortaya çıkaran tepkilere aşın duyarlılık tepkileri denir. ... Okumaya devam edin →

duodenostomi

duodenostomi Cerrahi girişimle onikiparmakbağırsağı ve vücut yüzeyi arasında bağlantı kurulması. Midede bulunan bir engeli aşmak için uygulanır. Besinlerin doğal yollardan düzenli geçişinin olanaksızlaştığı bu durumlarda, duodenostomiyle beslenmeyi bir sonda aracılığıyla sağlama ... Okumaya devam edin →

Sayfalar12345...102030...Son »