Seul Konferansı

Seul Konferansı Seul konferansı, Asya ile Büyük Okyanus’taki komünist olmayan 9 ülkeyi biraraya getiren konferans. 14-16 Haziran 1966’da Güney Kore’nin başkentinde toplanan ve ASPAC (Asian and Pacific Cooperation Council) adını alan konferansın her yıl sıra ile üye ülkelerin ... Okumaya devam edin →

Quebec Konferansı

Quebec Konferansı Bu konferans, İtalya’da Mussolini’nin birdenbire düşmesiyle ortaya çıkan yeni durum karşısında, ikinci cephe meselesini yeni bir açıdan ele almak amacı ile, 14-24 Ağustos 1943’de Churchill ve İngiliz Genelkurmayı ile Amerikan Genelkurmayı arasında ... Okumaya devam edin →

Kırım Seferi (1941-1944)

Kırım Seferi (1941-1944) 1941 Ekim ve kasımında, von Rundstedt ordularının Alman-Romen birlikleri, Kırım’ı, garnizonu 1942 temmuzuna kadar dayanan Sivastopol dışında ele geçirdiler. Nisan ve mayıs 1944’te Kırım, Perakop kıstağından hareket eden Tolbuhin birlikleriyle Kuban’daki ... Okumaya devam edin →

August Bebel

August Bebel (1840-1913) Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin kurucularından. Partisinin liderliğini kırk yılı aşkın bir süre boyunca yürütmüştür. Milletvekilliğine seçilmiştir. Sosyalizmi halka anlatan beğenilmiş bir kitabın sahibidir. Büyük bir parlamento hatibi olarak tanınmıştır. ... Okumaya devam edin →

İspanyol Amerikası

İspanyol Amerikası Kafaları günümüzün ekonomik ve siyasal ilişkilerinin durumuyla biçimlenmiş olan Birleşik Devletler yurttaşlarının, kolonicilik dönemleri hakkında doğru bir tarihsel perspektife sahip olabilmeleri kolay değil. Bununla birlikte, hangi ölçütle karşılaştırılırsa ... Okumaya devam edin →

Küçük-Büyük Harfle Yazılış

Küçük-Büyük Harfle Yazılış Türkçede harflerin küçük (minüskül) ve büyük (majüskül) olmak üzere iki biçimi vardır. Yazıda yaygın olarak küçük harf kullanılır. Ancak belirli yerlerde büyük harflere başvurulur. Büyük harflerin kullanıldığı yerler Büyük harflerin kullanıldığı ... Okumaya devam edin →

Ayrı Yazılan Kelimeler

Ayrı Yazılan Kelimeler 1-Sıfatlarda derece göstermeye yarayan (en,daha) gibi zarflar. En güzel, daha iyi, en fazla, daha soğuk , pek çok , çok fazla vb. 2-İkilemeler. (İkilemeler dilimizde geniş yer tutarlar.) Düşe kalka, gide gide, eski püskü, apar topar, kem küm, allak bullak, güle ... Okumaya devam edin →

Sayıların Yazılışı

Sayıların Yazılışı 1. Sayılar rakamla da yazıyla da yazılabilir. Sayıların ne zaman yazıyla, ne zaman rakamla gösterileceği konusunda dilimizde açık bir kural verilemez. Ancak, uygulamada birtakım ilkeler oluşmuştur. Bu ilkelere göre, küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve ... Okumaya devam edin →

Bitişik Yazılan Kelimeler

Bitişik Yazılan Kelimeler 1-Birleşen iki kelimeden anlam kaymasına uğrayanlar. Hanımeli (bir bitki), kadıngöbeği (bir tatlı), devetabanı (bir bitki), aslanağzı (bir çiçek) vb. 2-Birleşik kelimelerin bir kısmında sesli harf düşmesi meydana gelmiş olanlar. Pazartesi (pazar ertesi), ... Okumaya devam edin →

Alıntı Kelimelerin Yazılışı

Alıntı Kelimelerin Yazılışı Dilimize mal olmuş yabancı kökenli kelimeler, Türkçede söylendiği gibi yazılır: inci, kent, kamu, duvar, merdiven, çamaşır, pencere, kitap, memleket, ceviz, iskele, banka, sigorta, hidrojen, operasyon, futbol, portakal, sandalye, elektrik, otomobil, parlâmenter, ... Okumaya devam edin →

Yansıma Sözcükler

Yansıma Sözcükler Doğada var olan seslerin taklit edilmesiyle oluşturulan sözcüklere yansıma sözcük denir. Suyun şırıltısı, koyunların meleyişi, rüzgârın uğultusu, dalların çatırtısı… Yukarıda kullanılan altı çizili sözcükler bir sesten türedikleri için yansımadır. ... Okumaya devam edin →

Yakın Anlamlı Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler Tam anlamıyla birbirleriyle aynı anlama gelmeyen, aşağı yukarı benzer anlamlar taşıyan sözcüklerin arasındaki anlam ilişkisine yakın anlam denir. Eş anlamlılık genelde Türkçe sözcüklerle yabancı sözcükler arasında kurulurken yakın anlamlılık aynı ... Okumaya devam edin →

Somut-Soyut Anlam

Somut-Soyut Anlam Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıkların taşıdığı anlama somut, algılayamadığımız ancak var olduklarını mantık yoluyla kabul ettiğimiz kavramların taşıdığı anlama da soyut anlam denir. Somut anlamlı sözcükler: dağ, deniz, ışık, yağmur, ses, ... Okumaya devam edin →

Mecaz Anlam

Mecaz Anlam Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak başka bir anlamda kullanılmasına denir. “Onun çok tatlı bir oğlu vardı.” cümlesinde “tatlı” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Bu cümlede “tatlı” sözcüğü “sevimli, şirin” ... Okumaya devam edin →

Kinayeli Söyleyiş

Kinayeli Söyleyiş Söylenen bir sözün alaycı bir tarzda, aslında tam aksi kastedilerek söylenmesine kinayeli söyleyiş denir. Kinayeli söyleyiş ile bir edebi sanat olan kinaye karıştırılmamalıdır. Kinayede hem gerçek hem mecaz anlama gelen bir sözün mecaz anlamı kastedilirken kinayeli ... Okumaya devam edin →

Sayfalar12345...102030...Son »