Bel Soğukluğu

Bel Soğukluğu Penisiline dirençli bakteri çeşitlerinin yaygınlaşmasıyla günümüzde daha çok spektinomisin, seftriakson ve sefoksitin gibi ilaçlarla tedavi edilmektedir. Gonore adıyla da bilinen belsoğukluğu akut ya da kronik gidişli, daha çok idrar yolları ve üreme organlarının mukozasına ... Okumaya devam edin →

Bağırsak Tıkanması

Bağırsak Tıkanması Bağırsak içeriğinin bağırsak kanalında ilerlemesinin tam ve kalıcı olarak engellenmesine bağırsak tıkanması denir. Bağırsak tıkanması, dışkının bağırsak kanalında ilerlemesinin tam ve kalıcı olarak engellenmesiyle ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. ... Okumaya devam edin →

Koroner Bağ Nedir ?

Koroner Bağ Nedir ? Karınzarının iki kıvrımından oluşan karaciğer bağı. Karaciğerin arka kenarını karnın arka bölümüyle birleştirir Okumaya devam edin →

Koroner Atardamarlar Nedir ?

Koroner Atardamarlar Nedir ? Miyokarta gerekli kanı götüren damarlar. Sağ ve sol koroner atardamarlar yarımay kapakçıklarının üzerinde doğrudan aorttan çıkar ve özellikle karıncıklara dağılır. Sağ koroner atardamar sağ karıncığa, sağ kulakçığın büyük bölümüne ve karıncıklar ... Okumaya devam edin →

Korona (Taç) Nedir ?

Korona (Taç) Nedir ? Belirli bir yapının çevresinde halka halinde sıralanan oluşumları belirtmek için kullanılan terim. – diştacı Dişin ağız boşluğuna doğru uzanan, üzeri mineyle kaplı beyaz renkli bölümü. Çene kemiğindeki çukurlara bir ya da iki kökle tutunmuştur ve ... Okumaya devam edin →

Kornea (Saydamtabaka) Nedir ?

Kornea (Saydamtabaka) Nedir ? Gözün ön bölümünde yer alan saydam katman. Gözün bağdoku kılıfının ön bölümünü oluşturur. Bu kılıf, arkada mattır ve sklera (gözakı) adını alır. Kornea skleradan ışınların geçişini sağlayan saydamlığından başka ışınları kırma katsayısıyla ... Okumaya devam edin →

Kordotomi Nedir ?

Kordotomi Nedir ? 1910’da W. G. Spiller’in bulduğu nöroşirurji girişimi. Kontrol altına alınamayan bazı ağrıların tedavisinde uygulanır. Omuriliğin, ağrı duyusuna yol açan belirli sinir lifi demetlerinin kesilmesiyle gerçekleştirilir. Çok riskli olan bu girişim artık uygulanmamaktadır. ... Okumaya devam edin →

Korioit Pleksus Nedir ?

Korioit Pleksus Nedir ? Beyindeki karıncıklarda yerleşmiş damar ve sinir dokusundan oluşan yapılar. Granül görünüşlü kırmızımsı kordoncuklar halindedir; birbirine dolanmış küçük atardamarlar ve toplardamarlar ile bir kılcal damar ağından oluşur. Damar yapılan, epitel görünümündeki ... Okumaya devam edin →

Koristi Nedir ?

Koristi Nedir ? Bir organ ya da dokuda biçim bozukluğu olarak ortaya çıkan anomali. Organ ya da dokunun içinde, söz konusu organla ilgili olmayan yapılar (örneğin mide ya da bağırsak duvarında pankreas dokusu, böbrekte ya da eşey bezlerinde böbreküstü dokusu) yer alır. Koristi, kendiliğinden ... Okumaya devam edin →

Korku Nedir ?

Korku Nedir ? Gerçek ya da hayali bir tehlike ya da ağrı sonucunda şiddetli bir heyecan ve dehşete kapılma haliyle ortaya çıkan duyusal durum. İnsanda organik ve davranışla ilgili değişikliklere de (örneğin kaçma) rastlanabilir. Korku, abartılı ve aşırı bir hal aldığı ve belirli ... Okumaya devam edin →

Kordom Nedir ?

Kordom Nedir ? Çorda dorsalis artıklarından gelişen ve ender görülen tümör. Kordom genellikle erişkinlerde omurganın sokum bölgesinden çıkar; dışarıya doğru gelişen bir tümseğin ortaya çıkmasıyla kendini gösterir. Daha seyrek olarak kafatası tabanını oluşturan kemiklerde ya ... Okumaya devam edin →

Kopukluk Nedir ?

Kopukluk Nedir ? Özellikle düşüncelerde bağlantısızlık biçiminde ortaya çıkan ve ruhsal durumu derinden etkileyen bozukluk. Olayları kavrama yeteneği kaybolmuş, ruhsal denge bozulmuş, kişilik bölünmesi ortaya çıkmış, davranışlar bütünüyle tutarsızlaşmış olabilir. Psikiyatride ... Okumaya devam edin →

Koproporfirin Nedir ?

Koproporfirin Nedir ? Dışkı ve idrarda bulunan özel pigmentler. İdrardaki miktarı kanda kurşun aranması işlemiyle ölçülür. Bazı özel mesleklerde kurşun zehirlenmesine uğrayanlarda, idrardaki miktarının ölçülmesi yararlıdır. Bununla birlikte, koprofirin başka patolojik durumlarda ... Okumaya devam edin →

Koprolit Nedir ?

Koprolit Nedir ? Büyüklüğü pirinç tanesinden tavuk yumurtasına kadar değişen ve aşırı su kaybı ve kalsiyum tuzlan birikimiyle katı radyoopak taşlara dönüşen dışkı kütlesi. Koprolitlere en sık apandiste rastlanır. Burada biriken koprolitler, apandisite yol açar. Yaşlılarda ise ... Okumaya devam edin →

Koprofili (Skatofili) Nedir ?

Koprofili (Skatofili) Nedir ? Kişinin kendisinin, başkalarının ya da hayvanların dışkılarını bir kap içinde ya da açıkta biriktirmesiyle ortaya çıkan psikopatolojik olgu. Ağır şizofrenlerde, psikozlu çocuklarda, ileri derecede bunamış kimselerde gözlenir. Her zaman erotik bir hazla ... Okumaya devam edin →

Sayfalar12345...1020...Son »