Akıntı (Vulvovajinal enfeksiyonlar)

Akıntı (Vulvovajinal enfeksiyonlar) Tanım: Vulva ve vajenin sık rastlanan infeksiyonları olup bir kısmı normal vajen florasında bulunan mikroorganizmaların çoğalması sonucunda bir kısmı ise cinsel temasla bulaşan infeksiyöz ajanlarla meydana gelir. Etiyoloji: İnfeksiyöz vajenitler ... Okumaya devam edin →

Adenomiosis

Adenomiosis Adenomiosisde rahim iç yüzeyinin dokusu olan endometriyal doku, rahimin kastı duvarlarının içinde (duvar dokusunun içinde) büyümeye başlar. Bu oluşuma daha çok doğum yapma çağının sonuna doğru ve çocukların doğumundan sonra rastlanır. Adenomiosis birçok kadın-da hiç ... Okumaya devam edin →

onikomikoz

onikomikoz Mikroskopik mantarların neden olduğu tırnak enfeksiyonu. Çeşitli mantar türleri, onikomikoza neden olabilir. Bunların en sık görülenleri Trichophyton, Achorion, Epidermophyton, Aspergillus ve Monilia’dır. En çok el tırnaklarım etkiler. Tırnak matlaşmış, kalın, sarımsı ... Okumaya devam edin →

onikoliz

onikoliz Tırnağın kısmen ya da genel olarak yatağından oynaması. Yan kenarlardan ya da serbest kenardan başlayarak zamanla ilerler. Tırnak biçimi değişikliğe uğramıştır (mağara tırnak). Yüzeyi iç bükey ve basıktır. Sonunda tırnak, hasta hiçbir acı duymadan kendiliğinden düşer. ... Okumaya devam edin →

Onikogrifoz

Onikogrifoz, özellikle ayak tırnaklarında, daha çok baş-parmak tırnaklarında gözlenir; parmağa yerleşen mantar ya da mikropların yaptığı enfeksiyonlar,- eklem dolaşımında bozukluklar (kan birikmesi, fil hastalığı vb) ya da ayak-tırnak temizliğine özen gösterilmemesi gibi çeşitli ... Okumaya devam edin →

onikofaji

onikofaji Tırnak yeme alışkanlığı. Nevrotik kişilerde sık ortaya çıkan bir rahatsızlıktır, özellikle çocuklarda görülür. Parmak emmek, tırnakların çevresindeki etleri koparmak, dudak ısırmak gibi bedenin başka kısımlarıyla da ilgili bozukluklarla birlikte olabilir. Onikofaji, ... Okumaya devam edin →

onikiparmakbağırsağı (duodenum)

onikiparmakbağırsağı (duodenum) Sindirim borusunun mideyi izleyen bölümü. 22-35 cm uzunluğunda, 3-4 cm çapındadır; incebağırsağın ilk bölümüdür. Pankreas başı üzerinde bir yay çizer. Pilor ka-pakçığının (dıştan bir oluk biçiminde görülen ve oniki-parmakbağırsağını ... Okumaya devam edin →

onanizm

onanizm Döllenmenin engellenmesine yönelik her türlü uygulamayı tanımlayan terim. Dölyolu dışına boşalmayı anlatmak üzere ortaya çıkmıştır. Bu kavram, genellikle mastürbasyonla aynı anlamda kullanılır. Ruhsal onanizm ise, uyanıkken orgazma götüren erotik düşleri tanımlar. ... Okumaya devam edin →

omuz

omuz Kolların gövdeye tutundukları bölge. Halk arasında omuz eklemi denince yalnızca kol kemiğinin üst ucunun kürek kemiğinin glenoit adlı eklem yüzeyiyle yaptığı eklemleşme anlaşılmasına karşın, anatomik olarak omuz üstkol kemiği (humerus), kürek kemiği ve köprücük kemiğinin ... Okumaya devam edin →

omurlar arası disk

omurlar arası disk Alt alta yer alan iki omur gövdesi arasındaki kıkırdaksı bağdoku yapısı. Disklerin her birinin merkezinde yumuşak çekirdek (nukleus pulpozus), bunun çevresinde de lifsi halka vardır. Bu halka hem yumuşak çekirdeği sarıp yerinde tutar, hem de üst ve alttaki omur gövdelerine ... Okumaya devam edin →

omurilik sinirleri

omurilik sinirleri Omurilikten çıkan ön ve arka köklerin birleşmesiyle oluşan ve sonra omurlar arası delikler yolu ile omurga kanalı dışına çıkan 31 çift sinir. İçlerinde hareket, duyu ve sempatik (bak. sempatik sistem) lifler yer alır. Omurilik sinirleri omurlara göre sınıflandınhr. ... Okumaya devam edin →

omurilik

omurilik Merkez sinir sisteminin, omurga kanalının içinde yer alan bölümü. Üst ucu kafatası boşluğunun tabanındaki soğaniliğin altından başlar; alt ucu 2-3. bel omurlarının düzeyindedir. Uzunluğu 40 cm, çapı 8-10 mm’dir. Biri boyun öteki bel bölümünde olmak üzere iki şişliği ... Okumaya devam edin →

omurga (vertebral kolon)

omurga (vertebral kolon) İskeletin gövdeyi taşıyan ekseni. Üst üste oturan ve birbiriyle eklemleşen omur adlı kemiklerden oluşur. Omur gövdelerinin arasında omurlar arası disk adı verilen kıkırdaksı bir yapı bulunur. Omurga dölüt evresinde arka kordonundan ve nöral tüpün çevresinde ... Okumaya devam edin →

omur (vertebra)

omur (vertebra) Omurgayı oluşturan 33 kemikten her birine verilen ad. Her omur önde bir gövde ve arkada, gövdeye iki ince sapla tutunan çıkıntılardan oluşur. Omurun gövdesi kabaca silindir biçimindedir. Üst ve alt yüzeylerinde yer alan lifsi kıkırdak doku omuru, komşu omurlarla birleştirir. ... Okumaya devam edin →

omfalosel (eksonfal)

omfalosel (eksonfal) Göbek bölgesinin kann duvannda gelişimin durması nedeniyle ortaya çıkan, ender görülen doğumsal oluşum bozukluğu. Sonuçta duvar lakunasından (deliğinden) karın iç organları dışarı çıkar (göbek fıtığı). Okumaya devam edin →

Sayfalar12345...Son »