Paul bunnel testi

Paul-Bunnel testi Bulaşıcı mononükleozun tanısında kullanılan hemoaglütinasyon(*) tepkimesi. Virüs kökenli olan bu hastalıkta, öküz alyuvarlarının kümeleşmesine neden olan heterofil aglütininler (türdeş olmayan hayvanlarda immünolojik yapısı birbirinin benzeri antijenlere karşı ... Okumaya devam edin →

Perineal bölge

Perineal bölge Leğen alt duvarının karşısında yer alan, iki kalça arasındaki anatomik bölge. Uzunlamasına bir eşkenar dörtgen biçimindedir. Köşelerini önde çatı bileşkesi, arkada sağrı kemiğinin ucu ve iki kenarda böğür çıkıntılan oluşturur. Bu boşluğun arkasına anüs ... Okumaya devam edin →

Patonevroz

Patonevroz Organik hastalıklardan ya da organ lezyonlarından kaynaklanan nevrozları belirtmek için, S. Ferenczi tarafından psikanalizde kullanılan terim. Dış dünyadan kendini çeken libido, ruhsal dengede bozukluklar ve endişelere yol açarak, hasta organı etkiler. Çeşitli ortak özellikleri ... Okumaya devam edin →

Pankreatit

Pankreatit Pankreasta akut ya da kronik gidiş gösteren iltihap. Akut pankreatit, kabakulak hastalığı sırasında ortaya çıkabilir ve mide ağrısı, sindirim bozukluğu, bulantı ve kusmayla kendini gösterir. Yakın ya da uzak enfeksiyon odaklarından gelerek pankreasa yerleşen irin yapıcı ... Okumaya devam edin →

Patolojik

Patolojik Bir hastalığın gidişi sırasında vücutta gözlenen anormal bir olay ya da süreci tanımlamak için kullanılan terim. Okumaya devam edin →

Pankreatin

Pankreatin Genellikle domuz ya da sığır pankreasından elde edilen, proteini, nişastayı ve yağı parçalayan enzimleri içeren özüt. İçerdiği bu maddeler, mide asitiyle parçalanır. Bu nedenle ilaç olarak hazırlanan pankreatin asite dirençli bir kapsül içinde bulunur ve ancak bağırsakta ... Okumaya devam edin →

Patoloji

Patoloji Tıpta hastalıkların nedenlerini, yerleşme mekanizmalarını ve hastalıklara eşlik eden yapısal ve işlevsel değişiklikleri inceleyen dal. Modern patoloji, otopsi uygulamasımn yaygınlaşmasıyla birlikte Rönesans’ta doğmuştur; Bununla birlikte ancak 18. yüzyılda G. B. Morgagni ... Okumaya devam edin →

Pankreatikografi

Pankreatikografi Pankreasın radyolojik olarak incelenmesi. Yalnızca cerrahi girişim sırasında uygulanabilen bu işlem Wirsung kanalına radyolojik incelemeyi kolaylaştıran iyotlu madde verildikten sonra yapılır. İnceleme sırasında pankreasın biçimsel özellikleri ve dış salgıbezleri ... Okumaya devam edin →

Pankreatektomi

Pankreatektomi Pankreasın kısmen ya da bütünüyle çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim. İyi ya da kötü huylu pankreas tümörlerinde, kronik pankreas iltihaplarında ya da başka patolojik durumlarda uygulanabilir. Dalak ve onikiparmakbağırsağı gibi yakın organların da aynı hastalıktan ... Okumaya devam edin →

Patojenez

Patojenez Bir hastalık tablosunun ortaya çıkmasını ve yerleşmesini sağlayan mekanizmaların tümü. Okumaya devam edin →

Patojen

Patojen Vücutta bir hastalık tablosunun ortaya çıkışını belirleyebilecek güçteki herhangi bir etkeni belirten terim. Okumaya devam edin →

Pankreas sıvısı analizi

Pankreas sıvısı analizi Cerrahi girişimler sırasında alınan pankreas sıvısının incelenmesi. Pankreas enzimlerinin dozunu ayarlamak ya da pankreası tutan mikrobik süreçlerin varlığını saptamak amacıyla uygulanır. Okumaya devam edin →

Patella (dizkapağı kemiği)

Patella (dizkapağı kemiği) Yassı, 2-4 cm çapında yuvarlak kemik; ön yüzü dışbükey, arka yüzü içbükeydir. Diz ekleminin önünde yer alan bu kemik, uyluk kemiğinin alt ucuyla ilişki halindedir. Uyluğun dört başlı kasının kirişi de dizkapağı kemiğine bağlanır. Okumaya devam edin →

Pankreas

Pankreas Sindirim sistemine bağlı büyük salgıbezi. – Anatomi Karnın arka bölümünde, omurganın önünde ve kendini hemen tümüyle örten midenin arkasında yer alır. Enine uzun bir biçimi vardır. Sağ ucu (baş) daha büyüktür ve onikiparmakbağırsağıyla çevrilidir. Kuyruk adı ... Okumaya devam edin →

Patch (yama)

Patch (yama) Atardamar duvarını onarmak ve olası damar yırtığını kapatmak için damar cerrahisinde kullanılan sentetik malzeme parçası. Okumaya devam edin →

Sayfalar12345...Son »