Spermatosit nedir

Spermatosit Erbezinin tohum borucuklannda bulunan hücre tipi. Spermatogonlardan spermatozoitlerin oluştuğu olgunlaşma süreci (spermatogenez) sırasında farklılaşır. Spermatositlerde meyoz bölünme olur. Bu da kromozom sayısının yarıya inmesine neden olarak döllenme sırasında iki eşey ... Okumaya devam edin →

Spermatosel nedir

Spermatosel Spermatozoitleri içeren kist. Genellikle epididimden, daha ender olarak da tohum yollarının öteki bölümlerinden kaynaklanır. Daha çok bu yolların tıkanmasına ve tohum sıvısının birikmesine yol açan iltihabi süreçler sonucunda oluşur. Okumaya devam edin →

Spermatore

Spermatore Ereksiyon ya da cinsel uyanlma olmaksızın istemsiz olarak sperm boşalması. Nedeni henüz kesin olarak belirlenmemiş bir rahatsızlıktır, sinir sistemi hastalığı ya da prostat rahatsızlığı bulunan kişilerde daha sık ortaya çıkar. Okumaya devam edin →

Spermatogon

Spermatogon Olgunlaşmamış erkek eşey hücresi. Bu hücreden özel bir olgunlaşma süreci ile yumurtayı dölleyebilecek düzeyde olgunlaşmış erkek eşey hücreleri ya da spermato-zoitler gelişir. Spermatogonlar, erbezlerinin tohum borucuklarının temel zarıyla ilişkilidir. Böylece dölyatağındaki ... Okumaya devam edin →

Spermatit

Spermatit Erbezinin tohum borucukları içinde bulunan bir hücre tipi. Bir dizi biçimsel farklılaşma süreci sonunda bu hücreden spermatozoitler oluşur. Okumaya devam edin →

Spermatik kordon nedir

Spermatik kordon Karın zarı dışında testis zarlarını, sperm kanalını, erbezi kesesine giren ve çıkan kan damarlannı, sinirleri içeren kordon. Okumaya devam edin →

Spermatogenez nedir

Spermatogenez Erbezinin tohum borucuklan içinde oluşan ve olgunlaşmamış eşey hücrelerinin (spermatogon) değişime uğrayarak kadın eşey organını dölleyebilecek duruma gel-mesini, yani spermatozoitlerin oluşumunu sağlayan üreme ve farklılaşma süreçlerinin tümü. Spermatogonlar, tohum ... Okumaya devam edin →

Sperm

Sperm Erkek cinsel organından ejakülasyon (boşalma) yoluyla dışarı atılan ve erbezlerinde üretilen spermatozoitleri içeren sıvı. Bulanık, beyaz, jelatinimsi görünümde, alkali reaksiyonludur. Spermatozoitlerden başka prostat, er-suyu kesecikleri ve siyek bezlerinden gelen öteki salgıları ... Okumaya devam edin →

Spekulum nedir – Spekulum muayenesi

Spekulum Vücudun dışarıyla ilişkili boşluklarının incelenmesini kolaylaştıran çeşitli cerrahi araçlara verilen genel ad. Spekulumun biçimi ve boyutları kullanım gereksinimine uygun olarak seçilir. Örneğin kulak spekulumu, burun spekulumu, makat spekulumu, dölyatağı spekulumu vb ... Okumaya devam edin →

Spazm Nedir – Spazm çözücü

Spazm Bir kasta ya da kas grubunda ortaya çıkan istemsiz ve inatçı kasılma. Uzun süre devam etmez ve hep aynı bölgede gelişir; temelindeki etkenin belirmesiyle yinelenir. Kas spazmları refleks olgulara bağlı olabilen çeşitli nedenlerle ortaya çıkarlar, ilgili kas grubunun çevresindeki ... Okumaya devam edin →

Spatül

Spatül Cerrahi girişimler sırasında iç organları tutan, birbirinden uzaklaştıran ya da belirli anatomik yapıları koruyan cerrahi araç. Metalik bir tabakadan ve uygun bir saptan oluşur. Okumaya devam edin →

Spastisite mekanizması – Spastisite değerlendirme

Spastisite Genel düzeyde ya da bazı kas ya da kas gruplanyla sınırlı olarak kas tonusunun (gerginliğinin) anormal biçimde artmasıyla belirlenen patolojik durum. Piramidal hareket yollannın belirli lezyonlara, örneğin kanamalara ya da beyin enfarktüsüne bağlı olarak felce uğraması sonucunda ... Okumaya devam edin →

Solom

Solom Embriyonun ilk gelişim evrelerinde, koryon(*) ile onun içinde asılı halde yer alan amniyon ve vitellus adlı iki kese arasında bulunan boşluk. Bu boşluğa bazen embriyon dışı solom da denir. Çünkü gelişiminin bu evresinde embriyon, amniyon ve vitellus keselerin temas yüzeyleri hizasında ... Okumaya devam edin →

Sosyalizasyon Nedir

Sosyalizasyon Genel olarak insanların, özel olarak da çocukların içinde yaşadıkları sosyal çevreden gelen uyanlara duyarlılık kazandıkları, bu çevreye bağlı öbür kişiler gibi davranmayı öğrendikleri ve böylece içinde bulundukları kültürün özelliklerini kazandıkları süreç. Okumaya devam edin →

Sonda

Sonda İçi boş bir iç organın özelliklerini, görmeden anlamaya yarayan ve cerrahide kullanılan çeşitli araçlara verilen genel ad. Tanıya ya da tedaviye yönelik çok sayıda sonda türü vardır. Bunlar lastik, plastik madde, metal gibi farklı maddelerden yapılırlar. Esnek, sert ya da yarı ... Okumaya devam edin →

Sayfalar1234