Sterilite nedir – Sterilite testi

Sterilite Çeşitli maddelerin ya da ortamların mikroorganizmalardan (hastalık yapıcı olan ya da olmayan) bütünüyle arındırılmış olma durumu. Bu durum çeşitli işlemlerle gerçekleştirilir. Üreme çağındaki bir insan için kullanıldığında üreye-meme, soyunu sürdürememe ya da ... Okumaya devam edin →

Stereotipi

Stereotipi Sözcük, hareket ve davranışların koşullarla bağlantısız, nedensiz ve aynı biçimde uzun süre yinelenmesi. Sözel stereotipi, jest stereotopisi ve konum stereotipisi olmak üzere üç türü vardır. Sözel stereotipi konuşma ya da yazı yoluyla aynı sözcüğün ya da ifadenin ... Okumaya devam edin →

Stereotip nedir

Stereotip Katı, ayrımsız, basite indirgenmiş, kalıplaşmış (basmakalıp) genelleme. Belirli bir sınıf ya da grup içinde yer alması nedeniyle insana belirli özelliklerin atfedilmesi toplumsal stereotiplere dayanır. Psikolojide, belirli bir sorun karşısında özel koşulların ya da varılan ... Okumaya devam edin →

Stereotaksis nedir – Stereotaksis cerrahi

Stereotaksis Kafatasında matkapla açılan deliklerden sokulan elektrotlarla ya da sondalarla beynin belirli noktalarına ulaşmayı sağlayan cerrahi işlem. Sara hastalığı araştırmalarında, stereotaksis teknikleri kullanılarak deney hayvanlarında merkez sinir sisteminin belirli bölgelerindeki ... Okumaya devam edin →

Steatoz nedir – Steatoz tedavisi

Steatoz Sitoplazmada aşırı yağ damlacıklarının birikmesi ile ortaya çıkan hücresel değişiklikler. Özellikle karaciğer, böbrek ve miyokartta gözlenir; hücrelere ulaşan ve yıkılması gereken yağ miktarı ile gerçek yağ metabolizması kapasitesi arasında bir dengesizliğin belirtisi ... Okumaya devam edin →

Steatore nedir – Steatore nedenleri

Steatore Dışkı ile anormal miktarda, yani 24 saatte 6 gr’den çok yağ çıkanlması. Bunun sonucunda dışkı açık sarımsı renkte, yağlı, köpüklü görünümlü ve ekşi kokulu olur. Steatore, lipit eritici fermentlerin üretiminin yetersiz olduğu pankreas hastalıklarında (kronik ... Okumaya devam edin →

Steatonekroz

Steatonekroz Yağ dokusu nekrozu(*). Derialtı, meme, bağırsak askısı ve omentum(*) gibi yağ dokusunun bulunduğu her yerde ortaya çıkabilir. Travma ve tahriş edici maddelerin etkisiyle oluşabilir. Nekroz odaklarının çevresinde serbestleşen yağ asitlerinin tahriş edici etkisine bağh kronik ... Okumaya devam edin →

Staz – Staz nedir

Staz Dokularda kan ya da lenf göllenmesi. Lenf stazı genellikle önemli lenf toplayıcı kanalların ya da belirli bir bölgenin lenf damarlarının büyük bölümünün tıkanmasının sonucudur. Lenf stazına tümör infiltrasyonlan, asalak kütleleri, lenf bezlerinin cerrahi olarak alınması yol ... Okumaya devam edin →

Statin

Statin Hipotalamusun sinirsel hücrelerinin ürettiği polipeptit yapısındaki hormonlar. İşlevleri hipofiz hormonlarının salgılanmasını ketlemektir. Bu grupta iki hormon vardır: somatostatin ve prolaktostatin. Somatostatin somatotrop hormonun, prolaktostatin ise prolaktinin salgılanmasını ... Okumaya devam edin →

Stapedektomi

Stapedektomi Ortakulaktaki üzengi kemiğinin çıkarılmasına yönelik cerrahi girişim. Çıkarılan kemiğin yerine bir protez konularak işitme işlevinin sürekliliği sağlanır. Genellikle otoskleroz olgularında uygulanan bir girişimdir. Okumaya devam edin →

Stafilokok

Stafilokok Üzüm salkımı ya da düzensiz kütleler biçiminde dizilen, yaklaşık 1 p. çaplı ve küre biçimli mikroorganizmalar. Gram-pozitif, hareketsiz ve sporsuzdurlar (bak. spor). Micrococcaceae familyasının Staphylococcus cinsine aittirler. Ürettikleri hemolizin, eksotoksin, lökosidin, ... Okumaya devam edin →

Spru nedir

Spru Bağırsaklarda emilim bozukluğuyla ortaya çıkan bazı sendromların ortak adı. Başlıca belirtiler zayıflama, kansızlık, yağlı, kötü kokulu, sarımsı ve bol dışkı çıkartma (steatore) ile vitamin, mineral ve tuz gibi maddelerin emilim bozukluğuna bağlı değişik belirtiler, ... Okumaya devam edin →

Sporadik nedir

Sporadik Bir enfeksiyon hastalığının seyrek biçimde, tek tek olgular halinde, herhangi bir zaman ya da mekân bağlantısı ya da düzeni olmaksızın ortaya çıktığını belirten terim. Endemik ya da epidemik terimlerine karşıt bir anlam taşır. Okumaya devam edin →

Sporozoa

Sporozoa Birçok değişik canlı organizmada asalak olarak yaşayan Protozoa sınıfı. Sporlar aracılığıyla ürer ve bu evrede yeni konaklara bulaşırlar. Üç grubu vardır: Telosporit-ler, ariknosporitler ve knidosporitler. Koksitlerin yanı sıra sıtma plazmodiyumunu da içeren birinci grupta ... Okumaya devam edin →

Spor

Spor Bitki, mantar, alg ve bakterilerde üremeyi sağlayan cisim. Uygun koşullarda sporlardan yeni bir canlı gelişir. Her spor görece basit yapılı bir tekhücrelidir. Bitki, alg ve mantarlarda sporlar üreme sürecinin biçimlerine göre farklı adlar alır. Okumaya devam edin →

Sayfalar123