Streptokinaz

Streptokinaz Bazı streptokok türlerinin ürettiği enzim. Fibrin eritici etkisi vardır ve bu özelliği nedeniyle akut tromboembolik süreçlerin tedavisinde kullanılır. Okumaya devam edin →

Streptococcus pneumoniae (Diplococcus pneumoniae)

Streptococcus pneumoniae (Diplococcus pneumoniae) Gram-pozitif, kapsüllü ve insanda solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan mikroorganizma. Pnömokok adıyla da anılır. Mikroskopta cifler halinde (adı da buradan gelmektedir), kahve çekirdeği gibi ya da kısa zincirler yapmış olarak görülür. ... Okumaya devam edin →

Stomi

Stomi İki boş organı kendi aralarında ya da boş bir organı dışarıyla bağlantılı hale getiren cerrahi girişim. Özellikle sindirim kanalında uygulanan girişimler bu adı alır. Gastrektomi mideyi karın duvan aracılığıyla dışarıyla bağlantılı duruma getirir. Gastro-enterostomide ... Okumaya devam edin →

Stomatoloji

Stomatoloji Ağız boşluğu ve ilgili oluşumların hastalıklarını, bunların nedenlerini, tanı ve tedavilerini inceleyen tıp dalı. Okumaya devam edin →

Stomatit Nedir

Stomatit Ağız boşluğunu örten mukozanın akut ya da kronik iltihabı. Dişetlerinin (jingivit), dilin (glossit), dudakların (şeilit) sınırlı iltihabi süreçleri de stomatitler grubuna girer. Stomatit, ağız mukozasında doğal olarak bulunan birçok saprofit (çürükçül) ve hastalık yapıcı ... Okumaya devam edin →

Stimulus (uyaran, uyarı)

Stimulus (uyaran, uyarı) Herhangi bir canlı nesnede (hücre, doku, organizma) etki yaratan ya da tepkiye yol açan ortam değişikliği. Organizmanın bir uyarıyla harekete geçirilince durumları değişen uyarılabilir hücre ve dokulardan oluşmasına bağlıdır. Etkinin ortaya çıkması için ... Okumaya devam edin →

Steroid hormonlar

Steroid hormonlar Progesteron ve östrojen gibi dişilik hormonları, testosteron ve dihidrotestosteron gibi erkeklik hormonları ve kortizon gibi böbreküstü bezi kabuğu hormonlarını içeren hormon sınıfı. Okumaya devam edin →

Sternum – göğüs kemiği

Sternum – göğüs kemiği Göğsün ön bölümünde, köprücük kemiği ile ilk yedi kaburga kemiği arasında ortada yer alan tek ve simetrik yassı kemik. Uzunluğu 15-20 cm, genişliği en çok 5-6 cm, kalınlığı 5-10 mm kadardır. Sternum dölütte çeşitli bölütlerden oluşmuştur. ... Okumaya devam edin →

Sternokieidomastoit kası

Sternokieidomastoit kası Boynun yan kası. Şakak kemiğinin mastoit çıkıntısıyla göğsün ön üst bölümü arasında gerilmiş bir şerit biçimindedir. Göğsün ön üst bölümüne biri göğüs kemiğine, öbürü köprücük kemiğine tutunan iki başla bağlanır. Boynun yüzeysel fasyasındaki ... Okumaya devam edin →

Sternal ponksiyon

Sternal ponksiyon Göğüs kemiğinin (sternum) iğneyle delinmesine dayanan ve kan hastalıklarının tanısında yaygın biçimde kullanılan yöntem. Eritrosit, granülosit ve trombositlerin olgunlaşma sürecinin gerçekleştiği kemik iliğinin incelenmesine olanak verir. Örneğin pernisyöz anemi ... Okumaya devam edin →