LİPOMATOZ NEDİR – LİPOMATOZ TEDAVİSİ

Dokularda ur şeklinde anormal yağ birikimi. Birikimin genellikle bir kapsülü vardır, hücreleri normal yağ hücrelerinden farksızdır. Lipomatoz kimi dokularda yağ birikimi oluşmasına karşılık kimi bölgelerde aşırı zayıflamalar oluşması; kasık üstü bölgesinde deri altında yağ ... Okumaya devam edin →

LİPOM

Çoğu kez zararsız, bir kapsül içinde bulunan yağlardan meydana gelmiş, çoğunlukla 30 yaşlarından sonra ortaya çıkan, bir ur. Normal olarak yağ dokusunun bulunduğu her yerde, fakat büyük bir çoğunlukla omuz, sırt, ense ve özellikle sırtlarında ağır yük taşımak zorunda olan ... Okumaya devam edin →

LİPİTLER

Bir adı da yağlar olan lipitler, ara lannda kimyasal bakımdan çoğu kez farklılıklar gösteren çok sayıda organik maddelerdir. Bütün lipitlerin ortak özelliği özgül ağırlıklarının, suyun özgül ağırlığından daha az olmasıdır. Lipitler suda çözünemezler. Bazen eter, kloroform, ... Okumaya devam edin →

LİNİT

Mide dokusunun yangılanması. Süreğen bir gelişim gösterir. Hastalık mide çeperinin şişmesi ve sertleşmesi ile ortaya çıkar. Bu kalınlaşma ve sertleşme nedeni, mide çeperinin sirozlaşması ve mide mukozasının körelmesi- dir. Bütün bunlar, mide işlevinde gitgide artan bir yozlaşmaya ... Okumaya devam edin →

Lindau Hastalığı

Ağtabakanın kusurlu olması ve ağır gelişen kist kökenli bir beyin urunun varlığıyla belirlenen doğuştan bir has talik. Lindau hastalığının klinik belirtileri ilerleyen bsyin düzensizliği, şiddetli baş ağnları, papilla ödemidir. Bu hastalık, çoğu kez karaciğer anjiyomu ve iskelet ... Okumaya devam edin →

LİMON

Turunçgiller familyasından, sıcak bölgelerde yetişen, yaprak Çökmeyen bir meyve ağacı (Citrus limon). Yapraklan oval, iç kısınılan beyaz, dış kısımlan kırmızımsı olan çiçekleri kokuludur. Meyveleri yumurta biçiminde, sulu, ekşi ve kokuludur; sarı, pütürlü, yağlı kabuğu ... Okumaya devam edin →

Lipemi nedir – Lipemi ne demek

Kanda lipit damlacıklarının (lesitin, kolesterin, gliserid) bol miktarda bulunması (normal oran % 1 ya da daha azdır). Aşın derecede yağlı yemekler yenirse, lipitler bağırsakta soğurulup kana kanşırlar. Lipemi hali Okumaya devam edin →

LİPAZ

Mide, pankreas ve bağırsak özlerinde bulunan bir enzim. Lipaz besinlerdeki yağları glisemi ve yağ asitlerine ayrıştırarak bunların sindirimini sağlar. Glisemi ve yağ asitleri, daha sonra karaciğer ödünün aracılığı ile sabunlaşıp sübyeleşerek bağırsak çeperi yolu ile soğurulabilir ... Okumaya devam edin →

Libido nedir – Libido ne demek

Cinsel istek ya da dürtü. Sigmund Freud ve onu izleyenlere göre libido, insan yaşantısının en önemli öğesidir. Libido yalnız cin sel yaşantıyla değil, tüm yaşantının birçok yönı v- le ilgili bir kavramdır. Freudculara göre, cı ı- sellik tüm insan davranışlarında çok önen ... Okumaya devam edin →

LERMOYEZ BELİRTİSİ

Sağırlık, kriz ve baş dönmeleri ile belirlenen bir belirti. Kulak a- tardamarı kasılmasından ileri gelir. Lermoyez belirtisi adını ünlü Fransız hekimi Marcel Lermoyez’in adından alır. Tedavi, hastalığı meydana getiren nedene göre uygulanır. Okumaya devam edin →

LEPROMA

Cüzam hastalığına tutulan kimselerin derisi üzerinde ya da başka dokular (ke-mik, mukoza vb.) üzerinde oluşan ve genellikle ülserli olan, büyüklüğü arpa tanesinden yumurtaya kadar değişen şiş. Leproma bir gra- nülom olarak nitelendirilebilir; bağ dokusundan, epitel hücrelerden, dev ... Okumaya devam edin →

LEONTİYAZ

Yüz ve kafatası kemiklerinin dokularının aşırı büyümesi ya da cüzamda oldu-ğu gibi deri altı dokusunun anormal şekilde irileşmesi nedeniyle, başın bir aslan başı gö rünüşü kazanarak biçiminin bozulması. Kemiksi leontiyazda özellikle yüzdeki ve kafatasındaki kemik dokularının ... Okumaya devam edin →

LEO-BURGER HASTALIĞI

Bir kan damarının intima katının yangılanması. Yangılanma ile birlikte tromboz da oluşur. Hastalık bacakları etkiler, damarın giderek daralması sonucunu doğurur. Sonunda damar, çeperinin kalınlaşması ya da tromboz oluşması nedeniyle tamamen tıkanır. Daha çok genç erkeklerde gurülen ... Okumaya devam edin →

LENF ÖDEMİ

Kol ve bacaklarda meydana gelen iki 5’anlı ya da süreğen bir ödem şekli. Lenf ödemi ya lenf damarlarının doğuştan gelişmemiş olması (birincil şekil) ya da bu damarların dıştan tıkanması ya da süreğen olarak hafifçe yangılanmasından ileri gelir (ikincil şekil). Birincil ... Okumaya devam edin →

LENFOSİTOZ

Kanda lenfosit sayısının artması. Bu artış mutlak ya da bağıl bir şekilde yani diğer lckositlere oranla gerçekleşir. Lenfositoz haline süreğen lenfatik kan kanserinde, bazı enfektif hallerde, Basedovv hastalığında, tüberkülozda, pernisyöz anemide tesadüf edilir. Okumaya devam edin →

Sayfalar12345...10...Son »