Agave bitkisi nedir

Agave bitkisi nedir – Agave bitkisi nasıl kullanılır Nergisgillerden bir bitkidir. Anavatanı Orta Amerika’dır .En çok sıcak ülkelerde yetişir. 25-30 yıl kadar yaşar; bu süre içinde ancak bir kez çiçek açar. Küçük saksılar içinde, süs bitkisi olarak da yetiştirilebilir. ... Okumaya devam edin →

Agrippina

AGRİPPİNA Roma imparatoru Germafıicus ile Agrippa’nın kızıdır, imparator Caligula’nın kızkardeşi, imparator Neron’un da annesidir. Temiz bk hayat sürmediği için, imparator Caligula zamanında sürgüne gönderilmiştir (40). Ancak, bir yıl sonra imparatorolan Claudius, ... Okumaya devam edin →

Agora nedir – Agora ne demektir

Agora nedir – Agora ne demektir Grek sitelerinde, siyasal olayların, ticaret işlerinin görüşüldüğü yere “agora” denirdi. Burası hem pazar yeri olarak kullanılır, hem de yurt sorunlarının görüşme yeri sayılırdı. Agoraların çevresi revaklı olurdu. Eski Romalılar’da ... Okumaya devam edin →

Joseph Samuel Agnon kimdir

Joseph Samuel Agnon kimdir – hayatı ve eserleri (1888-1970) İsrailli ünlü bir yazardır. Galiçya (Polonya)da, Buczacz’da doğdu. 1909’da Filistin’e giderek, orada yerleşti. I. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1930’da gene Polonya’ya döndü. Agnon çağdaş Musevi edebiyatının ... Okumaya devam edin →

Agamemnon kimdir

Agamemnon kimdir – Mitolojideki Agamemnon hakkında bilgiler Grek mitolojisinin en önemli kişilerinden biridir. Aslında bir tanrı olan Agamemnon, bir efsaneye göre de, Mykenai kralı Atreus’up oğludur. Sonradan Argos ve Mykenai kralı b-lur. Pelopones’in büyük bir kısmını ... Okumaya devam edin →

Rorschach Testi nedir

Rorschach testi, zekâyı nitel olarak değerlendirmek, karakterin başlıca özelliklerini öğrenmek ve duygusal bozuklukları ortaya çıkarmak, hattâ gerektiğinde bu bozuklukların çeşidini ve menşeini bulmak amacını güden senkretik kişilik testi. Bu test, bazıları siyah, bazıları renkli ... Okumaya devam edin →

Romberg belirtisi Nedir

Romberg belirtisi, gözler kapalıyken topukları birleştirip ayakta durunca dengenin kaybolması. Bu belirti duruş duyusunun kaybolduğunu gösterir. Duruş duyusu iki kaynaktan gelir: 1. eklemlerdeki ve kaslardaki iç duyarlık (meselâ Romberg belirtisi, iç duyarlık yollarının bozulduğu tabes ... Okumaya devam edin →

Romatizma nedir – Romatizma belirtileri

ROMATİZMA i. (fr. rhumatisme’den). Pa-tol. Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı: Müzmin bir romatizma onu hemen hemen odasına zincirlemiş gibiydi (H.E. A-dıvar). — Dikkat ediniz, bu bir romatizma başlangıcıdır (S.F. Abasıyanık). — ANSiKL. ... Okumaya devam edin →

Romanya Sineması

Romanya Sineması Romanya’da sinema 1949’da millileştirildi. İlk zamanlar uzun filim oldukça az yapılıyordu (1949’da 1, 1951’de 2, 1953’te 3, 1955’te 9 filim). 1960’tan itibaren uzun filim yapımı arttı ve 1966’da, yılda yirmiyi buldu. Bu arada, özellikle Fransa ile (Henri Colpi’nin ... Okumaya devam edin →

Romanya Güzel Sanatları

GÜZEL SANATLAR toprakları üzerinde daha Paleolitik devirde halklar yaşıyordu. Habeşeşti’de Neolitik devirden kalıntılar bulundu. Yunan şehirleri (Histria, Tomi [Tomoij, Kallatis) ve daçya (Gradiştea, Muncelului, Coştesti, Piatra Roşie) yapıları ortaya çıkarıldı (Romalıların sömürgeleştirme ... Okumaya devam edin →

Romanya Edebiyatı

Romanya Edebiyatı Eflak prensliği XIV. yy.m başında, Boğdan prensliği ise aynı yüzyılın ortalarında kuruldu. Bu rumen prensliklerinin manevî hayatları önce güney İslav dünyası içinde yeı aldı. Bunun içindir ki, bazı efsane ve törelerde «bogomil» geleneklerinin etkisine rastlanır. ... Okumaya devam edin →

Türkiye – Romanya ilişkileri

Türkiye – Romanya ilişkileri OsmanlIların Romanya devleti kurulmadan önce bu ülkeyle ilişkileri, Memleketeyn denilen Boğdan ve Eflak ile başladı. 1. Boğdan – Osman ilişkileri, 1420’de Meh-med I zamanında başladı. Mehmed I, Eflak voyvodası Mihail’i yenerek Dobruca’-ya ... Okumaya devam edin →

Romanya Tarihi

TARİH Rumen halkının menşei Rumen halkının M.S. III.-XIII. yy. arasında ülkeye yerleşmiş romalı öncesi ve romalı halklarla (latin asıllı dilini ve adını Romalılardan aldı), çeşitli ırklardan (germen, İslav v.b.) barbarların karışmasından doğduğu sanılır. Fakat tarihçilerle ... Okumaya devam edin →

Romanya Ekonomisi

Romanya Ekonomisi HAYAT SEVİYESİ VE İKTİSADÎ GELİŞME 1950-1960 Arasında resmî millî hasıla indisi yüzde 168 arttı; bu oran, Avrupa’da kaydedilen en yüksek artış yüzdelerinden biridir ve eskiden yalnız şehirlerde görülen komün kalkınma yüzdesinden (yılda yüzde 2) çok yüksektir. ... Okumaya devam edin →

Romanya Coğrafi Özellikleri – Romanya Coğrafyası

COĞRAFYA Romanya aşağı yukarı bir dörtgen biçimindedir. Ortasında dağlar, yaylalar ve Erdel iç havzaları yer alır. Ovalar, kenar kısımlardadır: batıda büyük Pannonia ovasının kenarı, güneyde Eflak, doğuda Boğdan ve Dobruca. Bu çeşitli bölgeler ilk olarak 1919’da, o güne ... Okumaya devam edin →

Sayfalar12345...10...Son »