Ahmet İzzet Paşa Kimdir

Ahmet İzzet Paşa Kimdir , Ahmet İzzet Paşa hayatı hakkında bilgiler. sadrazam (Manastır/Görice 1864 – İstanbul 1937) . Mutasarrıf Haydar Bey’in oğludur. İstanbul’da askeri rüştiye (1875), askeri idadi (1878) ve birincilikle Harbiye’yi bitirip (1884) süvari teğmeni oldu, ... Okumaya devam edin →

Afekt nedir

AFEKT, ruhb., olumlu (sevgi vb.) ve olumsuz (nefret, tiksinti vb.) türdeki duygu ya da duygusallıkların belirli nesne, düşünce, düşünce gruplarına bağlanması. Afekt sapması, olağan durumda bir duygu ya da coşkunun (emosyon) kaynaklandığı nesne ya da olaydan bir başkasına kayması. ... Okumaya devam edin →

Ahmet İzzet Efendi Kimdir

 Ahmet İzzet Efendi Kimdir , Ahmet İzzet Efendi hayatı hakkında bilgiler. Osmanlı yöneticisi (Kastamonu 1822 – İstanbul 1876). Fas’tan Kastamonu’ya göç etmiş bir ailedendir. Genç yaşta İstanbul’a gelerek Karantina idaresinde görev aldı. 1861’de iki ay süreyle İstanbul ... Okumaya devam edin →

Victor Adler Kimdir

Victor Adler Kimdir Avusturyalı siyaset adamı (Prag 1852-Viyana 1918). Viyana Üniversitesi’nde tıp okudu. Avusturyadaki milliyetçi harekete katıldı. Ancak -milliyetçi hareketin Yahudiliğe karşıtlığı benimsemesi üzerine ayrıldı. 1883’ten başlayarak Engels, Kautsky ve Lieb -knecht ... Okumaya devam edin →

Afazi nedir

Afazi nedir AFAZİ, genel anlamda konuşma bozuklukları için kullanılan terim. Genellikle beyindeki konuşma merkezlerinde oluşan bozukluklar nedeniyle, kişinin konuşmayı unutması ya da eskisi gibi konuşamaması biçiminde ortaya çıkar. Bu bozukluk bir mermi yarası ya da başka bir çarpmayla ... Okumaya devam edin →

Atom nedir

Atom nedir – Atom modelleri – Atom hakkında bilgiler Atom kavramı, yüz yıldan beri, köklü değişikliklere uğradı. Eskiden atom denilince, maddenin bölünmeyen ve varolabilen en küçük parçası anlaşılırdı. Ama bugün, fizikçilerin bize öğrettiğine göre atom, birbirine ... Okumaya devam edin →

Ahmed bin Hanbel Kimdir

 Ahmed bin Hanbel Kimdir , Ahmed bin Hanbel hayatı ve eserleri hakkında bilgiler. imam, dört Sünni İslam mezhebinden Hanbelilik’in kurucusu (Bağdat 780 – ay.y.855). Kuran-1 Kerim’i yorumsuz, tartışmasız, kıyaslamasız kabul etmek düşüncesini getirdi. Hanbel’e göre, tanrı ... Okumaya devam edin →

Max Adler

Max Adler Avusturyalı filozof (Viyana 1873-ay.y. 1937). Hukuk öğrenimini bitirdikten sonra Marx Studien dergisinde çalıştı, çeşitli dergilerde yazılar yayımladı. Viyana Sosyoloji Derneği’ni kurdu ve Viyana Üniversitesi’rıde sosyoloji dersleri verdi. Max Adler “Avusturya Marksizmi” ... Okumaya devam edin →

Uluslararası Af Örgütü nedir

Uluslararası Af Örgütü nedir – Uluslararası Af Örgütü hakkında bilgiler Amnesty International ırk, dil , din, renk ve inanç ayırımı gözetmeksizin, insan haklarını korumak amacıyla kurulmuş örgüt. 1961’de İngiliz hukuk adamı Peter Benenson girişimiyle kuruldu. Merkezi ... Okumaya devam edin →

Şair Ahmet Paşa Kimdir

Şair Ahmet Paşa Kimdir , Şair Ahmet Paşa hayatı , şiirleri ve eserleri hakkında bilgiler. AHMET PAŞA, şair (Edirne ? – Bursa 1497). Kazasker olan babasının çevresinde iyi bir öğrenim görerek genç yaşta müderris, sonunda Edirne’ye kadı oldu (1451). Tahta yeni çıkan II. Mehmet ... Okumaya devam edin →

Ahmet Hilmi Paşa

Ahmet Hilmi Paşa Kimdir , Ahmet Hilmi Paşa hayatı hakkında bilgiler. Hekim (Kayseri ? – İstanbul 1905). 1864’te Askeri Tıbbiye’yi bitirdi. Ordunun çeşitli kademelerinde hekimlik yaptıktan sonra binbaşıyken Askeri Tıbbiye’de asistan, Mülki Tıbbiye’de kimya hocası olarak ... Okumaya devam edin →

Adler Kuramı

ADLER KURAMI, Alfred Adler’in ortaya attığı psikoloji kuramı. Bir insanın tüm davranışlarındaki asıl amacın “egemen olma, üstün olma amacı” olduğu görüşünden yola çıkar. Adler’e göre, üstün olma özleminin besleyicisi aşağılık duygusudur. Bu duygu aşağılık ... Okumaya devam edin →

Tirşe nedir

Tirşe nedir tirşe, rak ya da akderİ olarak da bilinir, OsmanlIlarda, üstüne yazı yazmak için kâğıt gibi inceltilerek hazırlanan açık renkli deriye verilen ad. Ayrıca bak. parşömen. Tirşe yapmak için derinin önce kılları kesilir, kireçlenerek kurumaya bırakılır, daha sonra kalan ... Okumaya devam edin →

Af nedir

Af nedir AF, ceza ve ceza uygulaması ilişkisini düşüren nedenlerden biri. Tarihte af yetkisi ve kurumu birçok dönemlerde görülmüş, Roma Hukuku’ nda, Cermen Hukuku’nda, İslam Hukukunda, Osmanlı Devleti’nde hep söz konusu olmuştur. Af kavramının varlık nedenini ekonomi ve toplum ... Okumaya devam edin →

Ahmet Musa

Ahmet Musa Kimdir , Ahmet Musa hayatı ve eserleri hakkında bilgiler. AHMET MUSA, minyatür ressamı (15. yy). Bağdat’ta yetiştiği sanılır; Fatih zamanında Osmanlı saray çevresine girdi. Topkapı Sarayı’nda bulunan 2.154 no’lu albüm resimlerindeki Ahmet Musa adının, doğudaki ... Okumaya devam edin →

Sayfalar12345...10...Son »