Fıkıh Nedir

FIKIH, İslâm hukuku bilimidir. Kur’ an ve doğru hadislere dayanılarak meydana getirilmiştir. Kur’an’da ve hadislerde bulunmayan konularda kıyas, icma ve istihsan yollarına baş vurulmuştur. Herhangi bir anlaşmazlıkta veya konuda açıklayıcı bir ayet varsa, önce o esas alınır. Kur’an’da ... Okumaya devam edin →

Goethe Kimdir

GOETHE (Johann Wolfgang von), büyük Alman yazarıdır (1749 – 1832). îlk öğrenimini, özel öğretmenlerle yaptı. Latince, Yunanca, İtalyanca, İngilizce, Fransızca, İbranice,. müzik ve resim öğrendi. Hukuk öğrenimini yapmak için 1765’te Leıpzig’e gitti. Bir ara hastalandı. ... Okumaya devam edin →

Fevzi Çakmak Kimdir

FEVZİ ÇAKMAK, Türk mareşalidir ve Kurtuluş savaşının ünlü komutanlarındandır (1876 – 1950) İstanbul’da doğdu. Babası topçu albayı Ali Beydir. Askeri rüştiyede, Kuleli Askerî idadisinde okudu. Harp okulunu ve Harp akademisini bitirdi. 1898’de kurmay yüzbaşı olarak orduya ... Okumaya devam edin →

At Irkları ve Atın Evcilleştirilmesi

At Irkları ve Atın Evcilleştirilmesi Hakkında Bilgiler Toynaklıların tekparmaklılar alttakımından, atgiller (Equidae) ailesinden memeli hayvan. Daha İlkçağ’da evcilleştirilmiş olan at. insanlık ve uygarlık tarihinde çok önemli rol oynamıştır. Günümüzdeki evcil at (Equus ... Okumaya devam edin →

Gladyatör Nedir

GLADYATÖR, eski Romalılarda halkı eğlendirmek için sirklerde birbirleriyle veya vahşî hayvanlarla dövüşenlere denirdi. Gladyatörler, özel okullarda yetiştirilirdi. Gladyatörlerin çoğu, savaşta tutsak edilen barbarlardan seçilirdi. Bunların güçlü ve sağlam olmalarına dikkat edilirdi. ... Okumaya devam edin →

Fetret Devri Nedir

FETRET DEVRİ, Osmanlı tarihinde Yıldırım Bayezit’in Ankara savaşında Timur’a yenilmesinden, Çelebi Mehmet’ in padişah olmasına kadar geçen, devlet düzeninin bozulduğu on bir yıllık zamandır (1402 – 1413). Bu dönemde Yıldırım Bayezit’in şehzadeleri Süleyman Çelebi, ... Okumaya devam edin →

Amip Nedir

Amip Nedir Kökkamçılılar altkolundan ve kökayaklılar üst sınıfından birhücreli hayvan. Amipler iki takımda toplanır: Çıplak amipler: kabuklu amipler. Çıplak amiplerin en iyi örneği, Amoeba proteus türüdür. Boyu 0,5 mm olan ve tatlı sularda yaşayan Amoeba proteus değişken çevreli ... Okumaya devam edin →

Asalak Hastalığı Nedir

Asalak hastalıklarına yönelik çok sayıda ilaç vardır; ama zehirli olmaları nedeniyle, uygulanmalarında bazı güçlüklerle karşılaşılır (asalak, konağa zarar verilmeden yok edilmelidir). Bu nedenle, içerdikleri tehlikeleri de göz önünde tutarak, etkili korunma önlemlerine başvurmak ... Okumaya devam edin →

Asalak Nedir

Asalak Nedir – Asalak hayvanlar ve asalak yaşam hakkında bilgiler. Bir canlının yaşamını, konak adı verilen başka türden bir canlı üstünde yaşayarak, onun zararına sağlamasıyla ortaya çıkan yaşama biçimi. Asalaklık (parazitlik) iki ayrı canlı türün karşılıklı olarak ... Okumaya devam edin →

Girit’in Fethi

GİRİT’İN ALINMASI, Osmanlılar duraklama döneminde uzun son sayallardan sonra bu adayı ele geçirmişlerdir (1645 – 1669). ‘ Girit adası, Türklere düşmanca davranışlarda bulunan Ve-nediklerin elinde idi. Ege denizinde ve Akdeniz’de güvenliğin sağlanabilmesi için adanın ... Okumaya devam edin →

Antibiyotik Nedir

Antibiyotik Nedir – Antibiyotik Ne İşe Yarar Hastalık yapan ya da yapmayan mikroorganizmaları, çoğalmalarını durdurarak (bakteri durdurucu antibiyotikler) ya da öldürerek (bakteri öldürücü antibiyotikler) etkileyen doğal ya da yapay maddeler. Fleming’in 1929 yılında bir Pénicillium ... Okumaya devam edin →

Gelgit Nedir

GELGİT, deniz düzeyinin, her 24 saat 45 dakikada iki kez, yükselmesi ve iki kez alçalması olayı. Deniz düzeyinin yükselmesine «kabarma», alçalmasına «inme» denir. Su düzeyinin erişebildiği yükseklik ve iniklik arasındaki fark, okyanuslar ortasında 1,3 m.’ye erişebildiği halde, ... Okumaya devam edin →

Hint Yarımadası

HİNT YARIMADASI, Asya’nın güneyindeki üç büyük yarımadadan ortada-kidir. Yarımada, tümüyle 4 milyon km2 alanındadır, Bu bakımdan Doğu Bloku devletleri dışındaki Avrupa ülkelerinin yüzölçümüne eşittir. Yarımadanın toplam nüfusu ’13ü milyon iken, Avrupa’nın aynı ... Okumaya devam edin →

Ferhat Paşa Antlaşması

Ferhat Paşa Antlaşması tarihi ve önemi hakkında bilgiler. FERHAT PAŞA ANTLAŞMASI, Osmanlı devletiyle İranlılar arasında yapılmıştır (1590). Şah Tahmasb’ın ölümü üzerine İran’da karışıklık çıktı. Bu durumdan yararlanmak isteyen bazı devlet adamları padişah III. Murat’ı ... Okumaya devam edin →

Girit Adası

GİRİT, Doğu Akdeniz’de, Ege denizini güneyden sınırlayan en büyük Yunan adası (8400 km5). En yüksek doruğu 2456 m. olan dağlarla kaplanmıştır. Bütün ada Akdeniz ikliminin açık etkisi altındadır. Adanın yerlilerinin (Giritli ya da Kandiyotlar diye anılır) en önemli gelir ... Okumaya devam edin →

Sayfalar123