Kanalizasyon Nedir

Kanalizasyon Nedir KANALİZASYON, bir yerleşme yerinde kirlenmiş suları ve sıvı kalıntıları uzaklaştırmak için meydan?, getirilen döşemlerin tümü. Yapıların kirli suları, fabrika, atelye ve benzeri yerlerde meydana gelen yararsız sıvı kalıntıları, yer (toprak) altına döşenen ... Okumaya devam edin →

Kanada Hakkında Bilgi

Kanada Hakkında Bilgi KANADA, Kuzey Amerika kıtasının kuzeyinde, Britanya Milletler Topluluğu’ nun üyesi olan bağımsız bir devlettir. Yzölç. 9 976 140 km!; Nf.33.426.600 (% 76’sı kentlerde; %23 İngiliz, 10 iskoçyalı, 10 İrlandalI, 30 Fransız, 6 Alman). 200 000 kadar Kızılderili ... Okumaya devam edin →

Kan Nedir

Kan Nedir KAN, vücudumuzu oluşturan, yuvarlak olarak 8 x 1 000 000 x 1 000 000 hücreye, yaşamaları için gerekli olan oksijeni ve besinleri sağlayan ve bu arada, türeyen değersiz, hatta zararlı kalıntıları, dışarıya atılmak üzere ilgili organlara kadar taşıyan sıvı madde. Kan, bunlardan ... Okumaya devam edin →

Kıbrıslı Kamil Paşa Kimdir

Kıbrıslı Kamil Paşa Kimdir Kıbrıslı Kamil Paşa , Osmanlı sadrazamıdır (1832 – 1913). öğrenimini, Kıbrıs’ta ve Mısır’da dil okullarında yaptı. Mısır’daki dil okulu, Harp okulu durumuna getirildiğinden buradan subay olarak çıktı. Arapça, Farsça, Rumca, İngilizce ... Okumaya devam edin →

Kamış Nedir

Kamış Nedir KAMIŞ, birçenekliler sınıfının buğdaygiller familyasından, bataklıklarda, tatlı su göllerinin sığ yerlerinde yetişen bir bitki türü. Gövdesinin içi boştur. Boğumlarla bölümlere ayrılmıştır: sorguçlu kamış, sukamışı gibi türleri vardır. Anadolu’nun kimi ... Okumaya devam edin →

Jean Calvin Kimdir

Jean Calvin Kimdir Jean Calvin , Hıristiyan dininde reform yapan bir din bilginidir (1509 -1564). Kuzey Fransa’da Noyon şehrinde doğdu. Babası bu şehrin piskoposluğunda görevliydi. 1523’te Paris’e gitti. Felsefe, hukuk ve ilahiyat öğrenimi gördü. Yunanca ve İbranice öğrendi. Noyon’a ... Okumaya devam edin →

Kalker Nedir

Kalker Nedir KALKER (kimyada kalsiyum karbonat), kireçtaşı olarak bilinir. Dağların birçoğu (sözgelimi Batı ve Orta Toroslar), tümüyle veya büyük bölümüyle kalkerlerden oluşmuştur. Kalsiyum karbonat, birçok bitkiler, hayvanlar ve insanlar için vazgeçilemez bir maddedir. Kemiklerin ... Okumaya devam edin →

Kalenderoğlu İsyanı

Kalenderoğlu İsyanı – Kalenderoğlu Kimdir KALENDEROĞLU, Anadolu’da ayaklanma çıkaran Celâlîlerden biridir (XVII. yüzyıl). Ankara’nın Yassıviran köyünden olan Kalenderoğlu, 1592’de seksen kişi ile eşkiyalık yapmaya başladı. Daha sonra affedilerek bazı beylerbeylerine ... Okumaya devam edin →

Kale Nedir

Kale Nedir KALE, düşmanın gelebileceği yollar üzerinde, askerlik bakımından önemli şehirlerde, geçitlerde savunma ve güvenliği sağlamak amacıyla yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı büyük yapılar. Kale olan şehirler, kalın bir surla çevrilirdi. Çok sağlam kapıları vardı. ... Okumaya devam edin →

Kaldıraç Nedir

Kaldıraç Nedir KALDIRAÇ, ağır bir nesneyi küçük bir güçle kaldırmaya veya devindirmeye yarayan uzunca ve kalınca, sağlam, ağaç veya demirden yapılmış çubuk ya da sopa. Kaldıraçtan yararlanmak için, bir noktaya dayanmak veya bir eksen üzerinde çevrilebilir olmak gerekir. Dayanak ... Okumaya devam edin →

Kalay Nedir

Kalay Nedir KALAY (kimyada sembolü Sn), kolaylıkla eriyebilen metal. Atom ağırlığı 118,7, yoğunluğu 7,2, atom numarası 50’ dir. 232° de erir. En çok bulunduğu yerler (filiz halinde) Malaka, Endonezya, Bolivya, İngiltere, Saksonya ve Bohemya’dır. Arı kalay, beyaz ve gümüş gibi parlaktır. ... Okumaya devam edin →

Kakmacılık Nedir

Kakmacılık Nedir KAKMACILIK, bir süsleme sanatıdır.. Bir çeşit tahta olan abanoz oyularak sedef, ceviz tahtası oyularak fildişi, altın ve gümüş maden oyularak elmas, yakut, zümrüt ve necef gibi değerli taşların özenerek ve güzel görünecek biçimde oyulan yerlere yerleştirilmesi, ... Okumaya devam edin →

Kakao Nedir – Kakao Nasıl Yapılır

Kakao Nedir – Kakao Nasıl Yapılır KAKAO, aynı adla anılan ağacın tohumlarının öğütülmesiyle elde edilir. İçinde, özellikle kafein ve yağ bulunur. Sıcak süte veya suya karıştırılarak içilir: Çikolata, çeşitli pasta yapımında kullanılır. Kakao ağacı, ikiçenekliler ... Okumaya devam edin →

Kahve Nedir Nerede Yetişir

Kahve Nedir Nerede Yetişir KAHVE, suda kaynatılarak uyarıcı bir içecek yapılan bitkisel maddedir. Kahve ağacının tohumları kavrulup özel bir değirmende öğütülerek elde edilir. Sanıldığına göre, anavatanı Habeşistan’ın (Bak.) Kaffa yöresidir. Zamanımızda, Afrika’nın birçok ... Okumaya devam edin →

Kağıdın İcadı Hakkında Bilgi

Kağıdın İcadı Hakkında Bilgi KÂĞIT, yazı yazmaya, resim çizmeye, baskı yapmaya, öteberi sarmaya ve daha birçok işe yarayan, hamur haline getirilmiş türlü bitkisel maddelerden elde edilen ince yapraklara denir. Eskiçağ’da, Mısırlılar, Nil ırmağı kıyılarında yetişen papirüs ... Okumaya devam edin →

Sayfalar123