Franklar Tarihi

Franklar Tarihi FRANKLAR Ortaçağ’da Fransa’da yaşayan bir kavim, lö 3. yüzyılda Doğu Avrupa’da yaşıyorlardı. Hunların akınları sonucu Batiya göçüp bugünkü Fransa topraklarına yerleşerek 5. yüzyılda burada bir krallık kurdular. Merovenj, Karolenj ve Kape kral sülaleri Franklardandır. ... Okumaya devam edin →

Francisco Franco Kimdir

Francisco Franco Kimdir Francisco Franco (1892-1975) İspanyol generali ve devlet adamı. Uzun süre Ispanya’nın Fas ordusunda görev yaptı (1912-1927), 1926’da General oldu. Asturia maden işçilerinin grevini bastırmada (1934) önemli rol oynadı ve iktidardaki sağcı yönetim tarafından ... Okumaya devam edin →

Anatole France Kimdir

Anatole France Kimdir Anatole France (1844-1924) Fransız yazar. Bir kitapçının oğlu olarak Paris’te dünyaya geldi. Edebiyatta şiirle başladı, sonra düzyazıya yöneldi. Silvestr Bonard’ın Cinayeti (1881) adlı romanıyla üne kavuştu. Bunun ardından Thais, Kırmızı Zambak, Tanrılar ... Okumaya devam edin →

Fovizm Akımı Nedir

Fovizm Akımı Nedir FOVİZM (Fauvisme) 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan resim akımı. Aralarında Matisse, Friesz, Drain, Rouault, Dufy, Marquet, Vlaminck ve benzerlerinin bulunduğu bu ressamlar, izlenimciliğin ayrmtıcılığına karşı çıkarak keskin renk ve tonlar kullandılar, ... Okumaya devam edin →

Joseph Fouche Kimdir

Joseph Fouche Kimdir Joseph Fouche (1759-1820) Fransız siyaset adamı. Robespierre ve Carnot’nun dostuydu. 1792’de Ulusal Konvansiyon’a seçildi. Kralın idamı lehine oy kullandı. Thermidor Komplosu’na katıldı. 1795’te tutuklandı, affa uğradı. Direktuvar tarafından zaptiye nazırlığına ... Okumaya devam edin →

Michel Foucault Kimdir

Michel Foucault Kimdir Michel Foucault (1926-1984) Fransız filozof. 1961’de yayımlanan “Klasik Çağda Deliliğin Tarihi” adlı yapıtında, XVII. yüzyılda akıl ile deliliğin birbirinden ayrılmasını, kültürlerin kendisinden farklı olanı kavrayıp, sınırlaması olarak yorumladı. ... Okumaya devam edin →

Fotosentez Nedir

Fotosentez Nedir FOTOSENTEZ yeşil bitkilerin güneş ışığından yararlanarak organik madde yapması. Canlı varlıkların tek enerji kaynağı güneş ışığıdır. Işığın yalnız enerjisi depolanabilir, bunu da ancak yeşil bitkiler gerçekleştirebilir. Bunlara klorofilli bitkiler de denir. ... Okumaya devam edin →

Fotosel Nedir

Fotosel Nedir FOTOSEL ışık enerjisini elektrik akımına çeviren aygıt. Bazı alkali madenler ışık etkisinde kaldıkları zaman elektronlarını serbest bırakırlar. Potasyum, rübidyum gibi bu nitelikteki madenlerin söz konusu özelliğinden pek çok alanda yararlanılır. Televizyon kameralarının ... Okumaya devam edin →

Foton Nedir

Foton Nedir FOTON boşlukta 300.000 km/sn hızla bir mermi gibi yayılan ışık taneciği ya da başka bir deyişle enerji kuantumu. Foton (ışık taneciği) ışınımın frekansına bağlı olarak bir enerji kuantumu taşır (q = hn). Burada Planck sabiti denilen h’nin değeri 6,62.10-! erg/sn’dir. Okumaya devam edin →

Fotokopi Nedir

Fotokopi Nedir FOTOKOPİ yazılı bir belgenin elektrikli makine ile kopyasını çıkarma. Eskiden yalnız fotoğraf çekilerek yapılan çoğaltma işlemine fotokopi denirdi. Günümüzde artık daha pratik yöntemler kullanılmakta, fotokopi makinesi denilen otomotik makinelerle yazılı bir kağıdın ... Okumaya devam edin →

Fotoğraf Makinesi Nedir

Fotoğraf Makinesi Nedir FOTOĞRAF MAKİNESİ fotoğraf çekmeye yarayan aygıt. Bir karanlık kutu ile bir mercek sisteminden oluşur. Mercek sisteminin objektif denen ön kısmından giren ışık, merceklerden geçip karanlık kutunun arka çeperine düşerek ters bir görüntü meydana getirir. Objektifin ... Okumaya devam edin →

Fotoğrafçılık Nedir

Fotoğrafçılık Nedir FOTOĞRAFÇILIK ışık ve kimyasal maddeler yardımıyla bir cismin görüntüsünü kağıt üstüne çıkarma yöntemi, tikesi, -ışığın ya da akti-nik ışınların etkisi altında mineral ya da organik bileşiklerin yok edilmesi ya da değişikliğe uğratılması esasına ... Okumaya devam edin →

Fotoelektrik Nedir

Fotoelektrik Nedir FOTOELEKTRİK ışık kullanılarak elde edilen elektrik. 1887’de Hertz, 1888’de de Hallvvachs morötesi ışığın negatif elektrik yüklü maddelerinden elektrik yükünü yok ettiğini gözlemlediler. Bu olgu bir fotonun, taşıdığı enerji yükünü bir elektrona aktarmasıdır ... Okumaya devam edin →

Fosil Nedir

Fosil Nedir FOSİL tarih çağlarından önceki varlıkların ve olguların yer altında bulunan her türlü kalıntısı (taştan balta, kavkı, kemik diş, hatta donmuş mamut, vb.), Çoğu zaman tortul kayalar içinde herhangi bir yaratığın yalnız kalıbı (çukur izi) bulunur, çünkü yaratığın ... Okumaya devam edin →

Fosfat Nedir

Fosfat Nedir FOSFAT fosforik asidin tuzu ya da esteri. Bütün fosfatlar gübre olarak kullanılır. Dünya çapında üretimi sürekli olarak artan fosfatın yıllık üretimi 100 milyon tonun üstündedir. Bunun üçte birinden fazlasını Birleşik Amerika (40 mt), bir o kadarını da Bağımsız ... Okumaya devam edin →

Sayfalar12