Şevket Gedikoğlu Kimdir

Şevket Gedikoğlu Kimdir GEDİKOGLU Şevket (1910) eğitimci, yönetici. Bulgaristan’da Rüştiye’yi bitirip iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Türkiye’ye geldi (1928), Konya öğretmen Okulu’nu bitirdi (1936). Kızılçullu Köy Enstitüsü’nde çalıştı, sonra Pazarören Köy Enstitüsü’nde ... Okumaya devam edin →

Geçim İndeksi Nedir

Geçim İndeksi Nedir GEÇİM İNDEKSİ yıllık fiyat artışlarında Ücretlerin saptanması için kullanılan cetvel. Bir evin geçimi için zorunlu gereksinmelerin (yiyecek, giyecek, kira, temizlik, vb.) fiyatlarındaki dalgalanmalar, temel alman bir yıla oranla belirlenir. Temel alınan yıldaki ... Okumaya devam edin →

Gecekondu Nedir

Gecekondu Nedir GECEKONDU yetkili makamlardan izin (ruhsat) alınmaksızın kısa sürede (genellikle bir gecede) yapılan dermaçatma bina. Binanın yapıldığı arazi de çoğu zaman gecekonduyu yapana ait değildir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan hızlı kentleşmenin, köyden ... Okumaya devam edin →

Gece Nedir

Gece Nedir GECE güneşin batmasından doğmasına kadar geçen zaman. SUresi mevsimlere göre değişir. Nedeni yer ekseni düzleminin 66° 23’ 27”lik bir açı yaparak dönmesidir. Bu nedenle kutup noktalarında gece ve gündüz altışar ay sürer. Her iki yarımkürede yaz olduğu zaman kutup ... Okumaya devam edin →

Gebelik Nedir – Gebelik Ne demek

Gebelik Nedir GEBELİK kadınların, döllendikten sonra çocuk doğuncaya kadar bulunduğu durum ve geçirdiği dönem. Gebeliğin ilk belirtileri kadının adetten kesilmesi, bazı hafif rahatsızlıklar (bulantı, tükürük artışı, sinirlilik, sık idrara çıkma) ve göğüslerinin irileşmesidir. ... Okumaya devam edin →

Gazneliler Devleti Hakkında Bilgi

Gazneliler Devleti Hakkında Bilgi GAZNELİLER Türk kökenli bir hükümdar sülalesi (10.-12. yy). Samanoğulları’nın hizmetinde bulunan Alp Tiğin 962 yılında Gazne’yi ele geçirerek buraya yerleşti, ölünce yerine geçen Sebuk Tigin (977-999) bağımsızlığını ilan etti. Sultan ... Okumaya devam edin →

Gazi Osman Paşa Kimdir

Gazi Osman Paşa Kimdir GAZİ OSMAN PAŞA (1832-1900) Plevne savunmasıyla ünlü Osmanlı komutanı. Tokat’ta yoksul bir ailede dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınınca askeri okula girdi ve subay oldu. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1877-1878 Osmanlı – Rus Savaşında ... Okumaya devam edin →

Gazeteciler Cemiyeti Nedir

Gazeteciler Cemiyeti Nedir GAZETECİLER CEMİYETİ İstanbullu gazetecilerin kurduğu basın derneği (1946). Cemiyetin amacı basın mesleğini temsil etmek, mesleğin ve cemiyet mensuplarının haklarını korumak, cemiyet’ mensuplarına sosyal yardımda bulunmak, meslektaşlar arasında yakınlaşma ... Okumaya devam edin →

Gazete Nedir

Gazete Nedir GAZETE siyasal, bilimsel, ekonomik, edebi vb. haberleri vermek üzere her gün yayınlanan büyük boy sayfalar halindeki basılı kağıt. Bugünkü anlamda gazete 18. yüzyılda bazı Avrupa kentlerinde yayınlanmaya başlamıştır. Türkiye’de ilk gazete Sultan 2. Mahmut’un emriyle ... Okumaya devam edin →

Gazel Nedir

Gazel Nedir GAZEL divan edebiyatında en az beş, en çok on beş beyitten oluşan çok az kullanılmış bir nazım biçimi, ilk beyitin dizeleri birbiriyle, öbür beyitlerin ikinci dizeleri de hep ilk beyitle uyaklıdır, önce Arap edebiyatında bulunan gazel oradan İranlılar’a, daha sonra da ... Okumaya devam edin →

Gaz Nedir – Doğalgaz Nedir

Gaz Nedir – Doğalgaz Nedir GAZ hava gibi hafif ve uçucu madde. Cismin Uç halinden biri (diğer ikisi katı ve sıvı halidir). Her cisim gibi gazların da ağırlığı vardır ve bunu ilk belirleyen ünlü bilgin Galilei’dir. Sıvılar gibi gazlar da akışkandır, yani kolayca ayrılıp ... Okumaya devam edin →

Gayzer Nedir

Gayzer Nedir GAYZER belli aralıklarla fışkıran sıcak su kaynağı. Kaynaç. Volkanik bölgelerde görülür. Suyu ısıtan yer altındaki sıcaklıktır; bu yüzden yerin derinliklerinde oluşan su buharı suyu şiddetli bir basınçla sütün halinde fışkırtır, basınç düşünce fışkırma ... Okumaya devam edin →

Gayrimenkul Nedir

Gayrimenkul Nedir GAYRİMENKUL taşınmaz mal. Medeni kanuna göre araziden başka tapu sicilinde ayrıca kayıtlı sürekli haklar ve madenler de gayrimenkul sayılır. Gayrimenkullere sahip olmak ancak tapu siciline kayıtlı olmakla olasıdır. Bunların devir ve temliki de resmi senetlerle, yani ... Okumaya devam edin →

Charles de Gaulle Kimdir

Charles de Gaulle Kimdir Charles de Gaulle (1890-1970) Fransız devlet adamı. Saint-Cyr Askeri Akademisi’nde okudu, i. Dünya Savaşı’nda yetenekli bir asker olduğunu kanıtladı. İki savaş arasında askeri strateji ve siyasal düşünce üstüne birçok eser yazdı: Kılıcın Ağzı (1932), ... Okumaya devam edin →

Paul Gauguin Kimdir

Paul Gauguin Kimdir Paul Gauguin (1848-1903) Fransız ressam. Paris’te dünyaya geldi. Büyük Okyanus’ta Markiz Adaları’nda öldü. Yirmi beş yaşından sonra kendini resme verdi. 1888’de Van gogh ile tanıştı ve onunla birlikte bir süre çalıştıysa da birlikleri uzun sürmedi. 1891’de ... Okumaya devam edin →

Sayfalar12