Karabatak Nedir

Karabatak Nedir KARABATAK, lekleksiler takımından bir kuş. Uzunluğu, yaklaşık 60 – 80 cm. olup, tüyleri siyahtır. Üreme mevsiminde yer yer beyaz tüyler çıkar. Gagalan sivri ve çengel uçludur. Kayalar ve ağaçlar üzerine gruplar halinde yuva yaparlar. Balıklarla ve başkaca su hayvancıklarıyla ... Okumaya devam edin →

Karaağaç Nedir

Karaağaç Nedir KARAAĞAÇ, ikiçenekli bitkilerin karaağaçgiller familyasından bir orman ağacı. Kışın yaprak döker. Çiçekleri bileşik salkım halindedir, özodunu koyu, çevresi açık renklidir. Kerestesi iyi cilâlanır. Kuzey Yarımküre’nin ılıman iklim bölgelerinde yirmiye yakın ... Okumaya devam edin →

Kar Nedir

Kar Nedir KAR, hava sıcaklığının sıfır derecenin (0°) altında olduğu günlerde görülen yağış biçimidir. Su buharı donma noktasının altındaki sıcaklıkta su damlacıkları halinde değil buz iğnecikleri oluşturarak yoğunlaşır. Buz iğnecikleri altı köşeli yıldızlar meydana ... Okumaya devam edin →

Kaptan-ı Derya Nedir – Ne demek

Kaptan-ı Derya Nedir – Ne demek KAPTANIDERYA, Osmanlı devletinde deniz kuvvetlerinin en büyük komutanına verilen addır. Kaptanpaşa da denirdi. Yıldırım Bayezit zamanında gelişen deniz kuvvetlerine, «derya beyi» unvanıyla Gelibolu sancak beyi komuta ederdi. İstanbul’un kuşatılması ... Okumaya devam edin →

Kaptan Nedir

Kaptan Nedir KAPTAN, 1) Her çeşit ticaret gemilerini yöneten en yetkili ve sorumlu kişi. Kaptan olabilmek için Yüksek Denizcilik okulu, Deniz Harp okulu ve Deniz Assubay okulu güverte bölümünü bitirmek, belirli deniz hizmetlerini tamamlamış olmak ve sınavları kazanmış olmak gereklidir. ... Okumaya devam edin →

Kaplan Nedir

Kaplan Nedir KAPLAN, omurgalıların memeliler sınıfı, etçiller (etoburlar) takımının kedigiller familyasından bir hayvan. Yırtıcı hayvanlardandır. Uzunluğu, kuyrukla birlikte 2 – 2,5 metredir. Tüyleri açık kahverengi, enlemesine kara şeritlidir. Aslandan daha çevik, daha korkusuz ... Okumaya devam edin →

Kapitülasyonlar Nedir – Kapitülasyonlar Nelerdir

Kapitülasyonlar Nedir – Kapitülasyonlar Nelerdir KAPİTÜLASYONLAR, Osmanlı devletinin yabancılara tanıdığı ayrıcalıklardır. Kapitülasyon verilen bir devlete ticaret, maliye, yönetim ve adaletle ilgili işlerde kolaylık sağlanmış, bu devlet öteki devletlerden üstün tutulmuştur. ... Okumaya devam edin →

Kapıkulu Ocakları Hakkında Bilgi

Kapıkulu Ocakları Hakkında Bilgi , Kapıkulu Ocakları Hangi Padişah zamanında kurulmuştur KAPIKULU OCAKLARI, Osmanlı devletinde padişaha bağlı, aylıklı ve sürekli olarak görev yapan askeri birliklere verilen addır. Kapıkulu ocaklarına özel kanuna göre alınan erler, her yönden büyük ... Okumaya devam edin →

KapıDağı Nerededir – Nasıl Gidilir

KapıDağı Nerededir – Nasıl Gidilir KAPI DAĞI, Marmara bölgesinin güney bölümünde ve Marmara denizinin güney kıyısında dar, alçak ve kumsal bir kıstakla kıyıya bağlanmış olan yarımada ve onu kaplayan dağ. Kapı dağının yüksekliği 782 m.’dir. Güneydoğusunda Bandırma ... Okumaya devam edin →

Kapadokya Nedir

Kapadokya Nedir KAPADOKYA, Eskiçağ’da İç Anadoıu’ nurı doğusunda, güneyde Toros dağlarından kuzeyde Karadeniz’e kadar uzanan bölgenin adıdır. Kuzeybatıda Pontus, batıda Galatia ve Likaonia, güneyde Kilikya bulunmaktadır. Kapadokya’da İ.Ö. 301 yılında yerli bir hanedan ... Okumaya devam edin →

Kaolin Nedir

Kaolin Nedir KAOLİN, beyaz, kolay ufalanan, porselen yapımında kullanılan, ateşe dayanıklı arı kil. Feldispatların ayrışmasından oluşur. Bu yüzden içinde çok miktarda kuvars tanecikleri bulunur. Su ile karıştırıldığında özlü bir hamur meydana gelir ve istenilen biçim verildikten ... Okumaya devam edin →

Kanun Nedir

Kanun Nedir KANUN, devletin yasama organlarınca kanun koymayan temine göre yapıları ve herkes için uyulması zorunlu olan genel kurallardır. Uymayanlar, kanunda ayrıca gösterilen cezaya çarptırılır. Kanun geneldir; ülkenin her yerinde, herkes için aynı hükmü taşır. Süreklidir; yürürlükte ... Okumaya devam edin →

Kantakuzen Kimdir

Kantakuzen Kimdir KANTAKUZEN (Kantakuzinus). Bizans imparatorudur. İyi bir eğitim ve öğretim görmüştür. Akıllı ve zeki idi. Saray bakanı olmuştu. İmparator Genç Andronikos 1341’de ölünce küçük yaşta bulunan oğlu Yuannis’e vasi oldu. Kantakuzen, hükümdarlığa vekillik etme ... Okumaya devam edin →

İmmanuel Kant Kimdir – Felsefesi

İmmanuel Kant Kimdir – İmmanuel Kant Felsefesi ünlü Alman filozofudur (1724 – 1804). Orta halli bir ailedendi. Bütün ömrünü doğduğu Königsberg şehrinde geçirdi. Yükseköğrenim gördü, özel öğretmenlik yaptı. 1755’te «Ateş üstüne» adlı bilimsel incelemesiyle doktorasını ... Okumaya devam edin →

Kansu Gavri Kimdir

Kansu Gavri Kimdir Memlûk sultanlarındandır (1440 – 1516). Köle olarak satın alındı. Azat edildikten sonra çeşitli görevlerde bulundu. Altmış yaşından sonra sultan seçildi (1500). O zaman Memlûk devleti için önemli sorunlar vardı. Osmanlılar, kuzey sınırlarında tehlikeli ... Okumaya devam edin →

Sayfalar12