Abdülvehap Efendi

ABDÜLVEHAP EFENDİ (Yasincizade,Seyyit)
şeyhülislam (İstanbul 1758-ay.y. 1833). Babası III. Selim dönemi bilginlerinden Osman Efendidir. Dedesi Mustafa Efendi, Ayasofya Camisi’nin yasin okuyanlarından olduğu için Ya-sincizade adını da taşır. Genç yaşta Enderun’a alındı ve burada Gelenbevi İsmail Efendi ile Palabıyık Mehmet Efendi’den dersler aldı. 13 Ocak 1876’da müderris oldu. İlk ününü Beyazıt ve Yeni Cami’de verdiği derslerle elde etti. Daha sonra çeşitli medreselerde dersler verdi. 1811 ’de üstün yetkilerle donatılmış bir elçi olarak İran’a gönderildi. Osmanlı’Devleti’ne başkaldı-ran Balabanlı Abdurrahman Paşa’nın İran’dan destek görmemesi için Şah Fetih Han ile görüş birliğine vardı. Ancak şahın bu konuları Veliaht Abbas Mirza ile görüşmesini istemesi üzerine Tebriz’e gitti. Görüşmelerin ağırlık noktasını Os-manlı-iran sınır sorunu oluşturdu. Ab-dülvehap Efendi, sorunu Osmanlı Devleti yararına çözümleyerek 1813’te İstanbul’a döndü. Elde ettiği bu başarı üzerine Sultan II. Mahmut’un güvenini kazandı. Önce Mekke, sonra da İstanbul Kadılığı’na atandı. 1815’te Anadolu Kazaskeri, 1816’da Nakib-ül Eşraf oldu. 1819’da Rumeli Kazaskerliği’ne, 1820’de şeyhülislamlığa atandı. Bu görevde bulunduğu süre içinde Devlet Kâhyası sanıyla ünlü Halet Efendi ile olan dostuğunu ilerletti. Halet Efendi’nin saygınlığını yitirmesi üzerine Sadrazam Salih Paşa’nın önerisiyle görevinden alınarak İzmit’e sürüldü (1822). Bağışlandıktan sonra Anadoluhisarındaki yalısında köşesine çekildi. 1828’de yeniden şeyhülislam oldu. Yaşlılığı ve hastalığı bu makamda daha fazla kalmasına engel oldu. 1832’de görevinden alındı, yalısında öldü. Cenazesine

II. Mahmut’un katılması, kendisine verilen değeri gösterir. Hülasat’ül-Bürhan Fi Itaat-is Sultan (Sultana itaat Hakkında Kanıt Özetleri) adlı bir eseri vardır.


Advertisement

Yorum yazın