Abdurrahim Efendi

ABDÜRRAHİM EFENDİ, şeyhülislam (Adana, ?-Belgrat 1655). Medrese öğreniminden sonra müderris, Sultan İbrahim’in ilk yıllarında İstanbul kadısı oldu (1640). IV. Murat zamanında bozulmuş olan esnaf düzeniyle narh işlerini düzeltmeye ve para dengesizliğinden doğan sıkıntının giderilmesine çalıştı. Bu görevi sırasında birçok kişiyi darılttıysa da Sultan İbrahim’in güvenini kazanmayı başardı, önce kazasker, sonra şeyhülislam oldu (1647). Padişahın taşkın davranışları, Sadrazam Hezarpare Ahmet Paşa’nın Yeniçeri Ocağı’nın ileri gelenlerine karşı düşmanca tavırları sonucunda çıkan ayaklanmada ocak ağalarının yanında yer aldı. Sadrazamla Rumeli Kazaskeri Muslihittin Efendi’nin öldürülmesinde ve padişahın tahttan indirilmesinde önemli rol oynadı(1648). Bir süre sonra padişahın öldürülmesi için fetva verdi. Bu olaydan sonra bir yıl kadar daha şeyhülislamlık makamında kaldı. Ancak verdiği fetvayla sarayın nefretini kazandığı için saygınlığını yitirdi.

IV. Mehmet’in tahta çıkışından sonraki günlerde ortaya çıkan Gürcü Abdünnebi Vakası (Sipahi Ayaklanması) ile durumu sarsıldı ve Sadrazam Kara Murat Paşa’nın isteğiyle görevinden alındı (16 Temmuz 1649). önce Galata kadısı olan oğlu Mehmet Çelebi’nin Topçulardaki çiftliğine gönderildi. Daha sonra hacca gitti. Dönüşünde Kudüs kadı-lığı’na atandı. Ocak ağalarıyla olan ilişkilerinden yararlanarak Üsküdar Kadılığına dönmeyi başardı. Ocak ağalarının gücü kırılınca ölümüne kadar kalacağı Belgrat Kadılığına atandı. Molla Fenari’nin Enmuzeç-ül Ulûm (Bilimlerin örnekleri) adlı risalesine cevap niteliğinde bir eseri ve bazı risaleleri vardır..


Advertisement

Yorum yazın