Abdurrahim Künhi Dede

ABDÜRRAHİM KÜHNÎ DEDE, Mevlevi şeyhi, besteci (İstanbul 1769-ay.y. 1831). Ali Nutkî Dede ile Abdülbâkî Nâsır Dede’nin küçük kardeşidir. Genç yaşında müziğe heves etmiş olan Abdürrahim Dede’nin etkili ve güzel sesi vardı. Kısa zamanda dergâhın kudümzenbaşılığına yükseldi. Sultan III. Selim kendisini saraya almak istediyse de ağabeyi Ali Nutkî Dede gitmemesi yolunda uyarıda bulununca dergâhtaki yaşantısını sürdürdü. Ortanca ağabeyi Abdülbâkî Nâsır Dede’nin oğlu Şeyh Recep Hüsnî Dede’nin 1829 yılında ölümü üzerine boşalan Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyh-liği’ne atandı, iki yıl sonra ölünce dergâhın haziresine gömüldü.

“Kühnî” mahlasıyla şiirler yazmış olan Abdürrahim Dede’nin “Anberefşan” adıyla bir terkibi olduğu gibi Hicaz Ayin’i ünlüdür.


Advertisement

Yorum yazın