Abdürreşit bin Mahmut

Abdürreşit bin Mahmut, Gazneliler Devleti’nin ünlü hükümdarı Gazneli Mahmut’un oğlu. Kardeşi Mesut’un oğlu olan Sultan Mevdut onu Büst yolundaki bir kaleye kapattı. Mevdut 1049/50’de ölünce yerine oğlu Ali geçtiyse de tahtta yalnız beş gün kalabildi. Komutanlar ve askerler Abdürreşit’i kapatıldığı kaleden çıkararak Gazneli tahtına oturttular (1051 /52). Kendisine Şemsü’d-din illah (Tanrı dininin güneşi) |ve Seyfü’d-devle (Devletin kılıcı) sanlarını verdiler. Komutanlarından Tuğrul’u Selçukluların üzerine gönderdi. Horasan’ı ele geçiren Tuğrul, daha sonra Gazne’ye döndü. Ancak zayıf bir hükümdar olan Abdürreşit güçlü komutanı karşısında daha fazla direnemedi. Tuğrul, Abdürreşit’i öldürdü ve sultanlığını ilan etti (1053).


Advertisement

Yorum yazın