Abhazya

ABHAZYA (Abhazistan), Kafkasya Bölgesi’nde, Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlı otonom cumhuriyet, Abhazlar ya da Abazalar adı I verilen kavmin yaşadığı yer. Yüzölçümü 8.547 km2, nüfusu 507.000 (1980),

| merkezi Suhumi. Genelde, dağlık ve engebeli bir yüzey yapısı vardır. 200 km boyunca dar bir şerit biçiminde uzanan ülke topraklarının genişliği kuzeyde 3-5 km, ortada 40-50 km güneye doğru 15-20 km’yi bulur. Güneyde verimli topraklardan oluşan bir ova yer alır. Sürekli karlarla kaplı Gargı (3.000 m) ve Kadar (3.700 m) dağları bölgenin önemli yükseklikleridir. Galizga Irmağı çevresinde yüksek nitelikli kömür madenleri vardır, bu kömürün kalitesi ünlü Cardiff kömürüyle eş düzeyde kabul edilir. Bzıb ve Gumısti ırmak bölgelerinde kurşun, bakır, gümüş ve kömür madenlerine rastlanır. Hidroelektrik enerji kaynaklarından geniş ölçüde yararlanılır. 105 çeşit ağaç içeren ormanlar bölgenin ilginç özelliğidir.

Tarih: Abhazların kökenine eski Yunan ve Roma tarihlerinde de rastlanır, Bizans ve Selçuk tarihçileri Abhazlardan ’’Abasgi”, “Abazza” diye söz eder, 16. yy’ da Osmanlı topraklarına katılan Abhaz-ya, 1810’da Rusya’nın koruması altına girdi. 1830’larda 400-500.000 Abha-za, Çarlık Rusyası’nın baskısından kurtulmak için Türkiye’ye göç etti. Genelde Hıristiyan olan Abhazların Müslümanla-rına Abaza denir. Abhazca adı verilen kendilerine özgü, sesletimi güç bir dil konuşan Abhazaların fizik yapıları Dağıstanlıları andırır. Ancak kültürel açıdan Çerkezlerin etkisinde kalmışlardır.


Advertisement

Etiketler: , , , , , , , ,

Yorum yazın