Abı Hayat Suyu Nedir

Abı Hayat Nedir – Abı Hayat suyu
Âb-ı hayat, hayat suyu anlamına gelen Farçça tamlama; ölümsüzlük suyu, sonsuz yaşam kaynağı. Aynı anlamda kullanılan çeşitli tamlamalar: Âb-ı beka, âb-ı cavid, âb-ı câvidâni, âb-ı cevân, âb-ı Hızır, âb-ı İskender vb. Suyundan içene sonsuz yaşam ve ölümsüzlük kazandırdığına inanılan efsane çeşmesini pek çok kişi boşu boşuna aramış, bu durumdan yalnız Hızır ve ilyas yararlanmışlardır. Kuran’da Hz. Musa’nın bile tam bulacağı sırada yitirdiği anlatılan bu sihirli kaynak (Kehf Suresi) bir söylentiye göre Zulümat (Karanlıklar) ülkesinin, bir inanışa göre Kaf Dağı’nın ardındadır. Edebiyatta sevgilinin dudağının özelliği ve vuslatı âb-ı hayat etkisindedir. Tasavvuftaysa insana sonsuz yaşam kazandıran Tanrısal aşk anlamına kullanılmıştır. ilkçağ mitoslarında bile kullanılmış olan bu motif (Akhilleus’un silahtan korunurluğu) aslında insanlığın ölümün kesinliği karşısında umut bağladığı sonsuz özlemi dile getirir. Karada Hızır’ın, denizde İlyas’ın insanlara yardımcı olduklarına inanmaysa bu iki kişinin de peygamber sayılmalarıyla sonuçlanmış, iki adın kaynaşmasından oluşan Hıdrellez inancına yol açmıştır, ilkçağ mitoslarında Zeus ile Hera’nın barış içinde buluşmalarıyla, toprak Tanrıçası Demeter’in kızı Persefone’ye kavuşmasıyla ortaya çıkan bahar uyanışı, Doğu dünyasında Hızır’la ilyas’ın buluşup görüşmelerine bağlanır (6 Mayıs) ve coşkuyla kutlanması âdet olmuştur.


Advertisement

Etiketler: , , ,

Yorum yazın