Abide-i Hürriyet Anıtı

Abide-i Hürriyet, siyasal yaşamımızda önemli yeri olan 31 Mart Olayı (yeni takvimde 13 Nisan 1909) sonucu şehit olanlar için İstanbul’un Şişli semtinde Hürriyeti Ebediye Tepesi’ne dikilmiş anıt, ikinci Meşrutiyetin (23 Temmuz 1908) getirdiği yenileşme hareketlerine ve biçimsel de olsa özgürlüklere karşı, gerici çevrelerin özellikle Derviş Vahde-ti’nin “Volkan” gazetesindeki yazılarıyla artan tepkiler 31 Mart 1909 (13 Nisan) günü bir ayaklanmaya dönüştü. Karışıklıklarda kan dökülmesi sonucu Selanik’ te hazırlanan Mustafa Kemal’in de görevli bulunduğu “Hareket Ordusu” Mahmut Şevket Paşa’nın komutasında Yeşilköy’de karargâh kurarak 14 Nisan 1909 (27 Nisan) günü asilerin egemen olduğu kente karşı yürüyüşe geçti. Bu çatışmalarda şehit olan subay ve erlerle ayaklanmanın başladığı ve kentin asiler elinde kaldığı günlerde şehit olan subay ve erlerin anılarını yüceltmek için projesi
Mimar Muzaffer Bey’in olan örme taştan, dış görünüşü top namlusunu andıran anıt yaptırıldı 71 özgürlük şehidinin kemikleri 23 Temmuz 1911 günü Enver Paşa’nın da katıldığı büyük bir törenle buraya taşındı. 29 Mayıs 1913’de bir siyasal cinayete kurban giden Mahmut Şevket Paşa da buraya gömüldü. Ayrıca Almanya’da bir Ermeninin öldürdüğü eski sadrazamlardan Talat Paşa’nın (1921) kemikleri 1931’de, Taif’te 1884’de ölen Mithat Paşa’nın kemikleri 1951’de ülkeye getirilerek buraya gömüldü. 1956’da ölen ittihat Terakki Fırkası Genel Sekreteri Mithat Şükrü Bleda’nın da mezarı buradadır.


Advertisement

Etiketler: , ,

Yorum yazın