Abidin Paşa Kimdir

Abidin Paşa Kimdir
Osmanlı veziri (Preveze 1843-istanbul 1908).Arnavutluk’un köklü ailelerinden Ahmet Dino Bey’in oğludur. Silahşor olarak saray hizmetine girdi. Daha sonra kaymakamlık, mutasarrıflık, borsa komiserlikleri görevlerinde bulundu. 93 Harbi (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı) sonunda Türk-Yunan sınırını saptamak için Yanya’da toplanan komisyonun başkanlığını yaptı. 1878’de Diyarbakır Valiliği’ne atandı. Aynı yıl vezir rütbesiyle hariciye nazırı oldu. Bu görevde üç ay kadar kaldıktan sonra Adana, Sivas (1885), Ankara (1886) ve (1888) Cezayir-i Bahr-ı Sefit (1894) valiliklerinde bulundu. Yunan işlerinin düzenlenmesiyle ilgili komisyonda görev yaparken öldü.

Abidin Paşa Arnavutça, Arapça, Farsça, Yunanca ve Fransızca bilirdi. İstanbul ve Paris’te yazdığı Yunanca şiirleri yayımlandı. Başlıca eserleri: Mevlana’nın Mesnevi’sinin çevirisi ve açıklaması olan Tercüme ve Şerh-i Mesnevi-i Şerif (altı cilt), Âlem-i İslamiyeti Müdafaa (İslam Dünyasını Savunma) 1900; Meali-i Âliye ve Kaside-i Burde çevirileri.


Advertisement

Yorum yazın