Abraham Paşa

ABRAHAM PAŞA, Eramyan (Karakâhyaoğlu), Osmanlı veziri (İstanbul 1833-ay.y. 1918). İstanbul’da doğdu; ilk öğrenimini özel öğretmenlerin gözetiminde yaptı. Daha genç yaşta Türkçe, Arapça ve Fransızcayı çok iyi öğrendi. Bir ara Mısır Sarayfnın özel kalem müdürlüğünde bulundu. Daha sonra Hıdiv İsmail Paşa’nın İstanbul kapıkâh-yası oldu. Abdülaziz’in son zamanlarında Mısır’a ilişkin ayrıcalıkların genişletilmesi konusunda Saray ve Babıali ile Hıdiv İsmail Paşa arasındaki görüşmelerde, Mısır’ın yararına çok etkin bir rol oynadı. Birinci Meşrutiyetin ilanında II. Abdül-hamit’çe Ayan Meclisi üyeliğine atandı. Bu sırada Devlet Şurası’nda bulundu, ikinci Meşrutiyet’te, ilk Ayan Meclisi’ nden hayatta kalan üç kişiden biriydi. Abraham Paşa zenginliğiyle tanınmış bir ailenin çocuğuydu. Ailesi sarraflıkla ünlüydü. Babası o dönem İstanbul’unun ünlü sarraflarından Karakâhya sıfatıyla anılan Kevork Eramyan Bey (1816-1900)’dlr. Kevork Bey Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve ailesinin de sarraflığını yapmıştı. Abraham Paşa, döneminin yüksek sınıfının toplanmış olduğu Bey-oğlu’nun kibar semtlerinde incelik ve zarifliğiyle tanınmıştı, Büyükdere’de bir yangın sonucu yok olan yalısı, eski zengin döşeme ve süslemeleriyle ünlüydü. Abraham Paşa İstanbul Boğa-zı’nın her iki yakasında Karadeniz’e kadar uzanan geniş topraklara sahipti. Buraları yakın zamanlara kadar “Abraham Paşa Koruları” ve “Abraham Paşa Merası” olarak tanınırdı.


Advertisement

Yorum yazın