Abuşka Lügatı

Abuşka Lügati
Çağatayca-Osmanlıca sözlük. Yazarı belli olmadığı için ilk kelimesi olan “evli erkek, koca” Abuşka adıyla anılır. Ali Şir Nevaî’nin eserlerinin Osmanlıcada anlaşılabilmesi için 16. yy’ da Anadolu’da hazırlandığı sanılır. Çeşitli yazma nüshaları esas alınarak Vambery tarafından Macarca (1862), Veyaminov-Zernov’un emeğiyle Rusça basılmıştır (1868). ölümüyle Besim Atalay’ın yarım bıraktığı metin A. Dilaçar ve A. inan yönetiminde Türkçe basıma hazırlandı (1970).


Advertisement

Yorum yazın