Acarlar

Acarlar
Kafkasya’nın güneyinde, Karadeniz’in bitim noktasında yaşayan küçük bir boy. Acaralar da denilen bu boy, kökenleri yönünden Gürcüleri andırır, konuştukları dil de Gürcüceye çok benzer. Dillerinde ayrıca bölgeye deniz yoluyla gelen bazı topluluk dillerinin etkisi görülür. Büyük bir kesimi 16. yy ortalarında Osmanlı egemenliğine girdikleri gibi kendiliklerinden müslümanlığı kabul ettiler. 1878’de Berlin antlaşmasıyla Acarların yaşadıkları bölge Rusya’ ya bırakıldı. 1918-1921 arası yeniden Türk egemenliği altında yaşayan Acarlar, Sovyetlerle varılan bir antlaşma uyarınca ikinci kez Rusya’ya bırakıldı ve burada Gürcistan’a bağlı özerk bir bölge kuruldu.


Advertisement

Yorum yazın