AÇELER

AÇELER
Sumatra adasının kuzeyinde, eski “Açe” sultanlığı topraklarında yaşayan halk. “Asinler” ya da “Atjehier” diye de bilinirler. Adanın orta kısımlarında yaşayan “Gayalar” ve “Aralar” gibi öteki küçük halk topluluklarından tümüyle farklı ve özgün bir halk topluluğudurlar. Batak, Hindistan ve Malay dili karışımı bir dil konuşurlar. Sumatra adası nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Açeler aslında Dravitler’le karışmış EndonezyalIlardır. İslam dinine bağlı ve oldukça bağnaz olmalarına karşın eski dinsel geleneklerinden de kopmamışlardır. Bir tarım toplumu olan Açeler özgürlüklerine olan düşkünlükleriyle tanınırlar. Tarihleri boyunca ülkeye çeşitli yönetimler gelip geçmesine karşın, bağımsızlıklarını koruma savaşını sürdürmektedirler. El sanatlarından ipek dokumacılığı, altın ve tahta oymacılığı ünlüdür. Tarım ürünlerinin yanı sıra biber ve hindistancevizi dışsatımı ekonomilerinde önemli yer tutar. Bugünkü eyalet merkezi: Kotarajadır.


Advertisement

Yorum yazın