Acemler kimdir

Acemler kimdir
Arapların kendi soylarından olmayanlar ve Arapçayı düzgün konuşamayanlara verdikleri ad. Sözcük, Osmanlılarca Iran sınırları içinde yaşayan tüm halklar -Yerli İranlIlar, Farslar, Azerbaycandaki Türkler- için kullanıldı. “Acem” sözcüğünün ne zaman kullanılmaya başlandığını belirleyen bir belge bulunmamakla birlikte, Arapların İran’ı ele geçirdikleri dönem olan 641-680’ defi sonra ortaya çıktığı sanılıyor. Gerçekten, 705-715 yılları arasında Müslümanlık İran’da kapsamlı bir biçimde yayılmış, pek çok Arap Iranlıyla evlenmiş, iki dilin kaynaşması da bu tarihlerde başlamış, böylelikle bugünkü Farsça’nın temeli atılmıştı. Ancak, “Acem” sözcüğü iranlılarca kendileri için hiçbir zaman kullanılmadı. Ülkenin resmi adı 1933’te Farsistan, 1949’da İran oldu. Günümüzde Türkiye’de Iran halkına, bu arada Şii Müslümanlara “Acem” denmesi alışkanlığı sürmektedir.


Advertisement

Yorum yazın