AÇIK ARTIRMA – AÇIK EKSİLTME

AÇIK ARTIRMA – AÇIK EKSİLTME

Bir malın en yüksek değerini bulabilmesi için, herkesin önünde satışa çıkarılmasına “açık artırma”, bir işin en az fiyatla sözleşmeye bağlanmasına da “açık eksiltme” denir. Osmanlı dilinde açık artırmaya “müza-yede-i aleniye”, açık eksiltmeye de “müna-kasa-i aleniye” denirdi. Daha eskiden de, açık artırma için “mezad-ı sultani” deyimi kullanılırdı.


Advertisement

Yorum yazın