Açık Bütçe politikası nedir

Açık Bütçe politikası nedir
işsizliği ve ekonomi durgunluğunu önlemek amacıyla devletin bütçe açığını bir ekonomi siyasası olarak benimsemesi. Açık verdirilen bütçede kamu harcamaları ile devlet gelirleri arasındaki fark borçlanma ile karşılanır. Borçla sağlanan finansmanla yapılan devlet harcamalarının ekonomi etkileri, borcun kaynağına bağlı olarak değişiklik gösterir. Borç, Merkez Bankası’ndan alınıyorsa, bu, emisyona yol açar. Merkez Banka-sı’ndan alınan borç ödenmeyebilir. Ama borç, özel kişi ve kuruluşlardan alınıyorsa vadesi geldiğinde boreun ve faizinin ödenmesi gerekir. Bu da gelir dağılımında bir değişmeyi gündeme getirir. Ekonominin canlandırılması için açık bütçe siyasasının (yönetiminin) izlenmesi, kamu gelirlerinin yetersizliğinden ötürü bütçe açığı meydana gelmesinden farklı bir olgudur. Açık bütçe siyasası, durgunluk ve işsizlik ortamında bilinçli biçimde uygulanan bir yoldur. Oysa hükümetler, devlet gelirlerinin yetersizliği yüzünden, planlanan harcamaları Karşılamak üzere fam çalışma ve hatta enflasyon ortamında bile açık finansman yolunu izlemektedirler. Günümüzde sık rastlanan bu durum, fiyat artışlarını daha da hızlandırmaktadır. 1980’lerde görülen ekonomi bunalımı, çözüm olarak açık bütçe siyasasının önerildiği 1930’lardaki bunalımdan çok farklıdır. “1929 Dünya Ekonomik Bunalımı” diye adlandırılan o dönemde, üretimin düşmesinin yanı sıra fiyatlar ve gelir düzeyi de düşmekteydi. Oysa günümüzde, üretimin düşmesi ve işsizliğin artmasına karşılık, fiyatlar yükselmeye devam etmektedir. Bu durum, dalgalanma (stagflasyon) olarak adlandırılmaktadır. Bu koşullar doğduğunda açık bütçe uygulamasına başvurma enflasyona neden olacağı için genellikle açık bütçe uygulaması yeğlenmez. Tam tersine sıkı para ve kredi siyasasına başvurulur. Sıkı para ve kredi sayasası enflasyonu her ne kadar frenlemekteyse de ekonomideki durgunluğu ileri boyutlara çıkararak farklı oluşumlara neden olmaktadır.


Advertisement

Etiketler:

Yorum yazın