Açık Deniz – Yahya Kemal Beyatlı

Açık Deniz, Yahya Kemal Beyatlı’nın (1884-1958) ünlü şiiri, ilkin Tavus Mecmuasfnın 1 Nisan 1925 tarihli ilk sayısında yayımlandı; ölümünden sonra derlenen şiirleri arasında “Kendi Gök Kubbemiz” (1961) kitabına kondu. Şairin çok zaman yeğlediği Mef’ûlü Fâilâtü Mefâîlü Fâilün ölçüsüyle yazılmış, iki bölüm halinde (18+18) 36 dizelik düz uyaklıdır (Mesnevi biçimi; AA BB CC ..). Genel olarak konu, sanatçının çocukluk düşlerinde beslediği geçmişe özlem, Türklüğün büyüklük dönemlerine duyulan saygı ile Atlantik kıyısında gözlenen bir gelgit olayının yarattığı çağrışım izlenimleridir. Bu esinlenmenin Yahya Kemal Beyatlfnın Paris öğrenciliği sırasındaki bir Britanya gezisinde (1910) doğduğunu şairin anı ve söyleşilerinden öğreniyoruz. Beyatlı, Türklüğün, özellikle Osmanlılığın fetih coşkusu sırasında yaşadığı büyük atılım ruhunun benzerini kıyılara vuran Okyanus dalgalarında görür; çaba ve başarı yüzyıllarının mutlu eylemiyle denizin karaya saldırısı arasında bir özdeşlik kurar. Bu özlem ve kavuşamama hüznü, “bir bitmeyen susuzluktur”; onu ulaşılmış hiçbir hedef, “hiçbir güzel kıyı” dindiremez.


Advertisement

Yorum yazın