Açık Öğretim Fakültesi nedir

Açık Öğretim Fakültesi,Eskişehirdeki Anadolu Üniversitesi’nin 7 fakültesinden biri. 1982’de öğrenime açıldı. Amacı, örgün yükseköğrenim kurumla-rına devam edemeyen, ancak yükseköğrenim yapmak isteyenlere, dersleri basılı malzeme, televizyon, radyo ve yüzyüze eğitim faaliyetleriyle ulaştırarak, yükseköğrenimde bir fırsat eşitliği sağlamaktır Öğrenciler, uzaktan öğretim ilkelerine uygun olarak hazırlanmış ders kitaplarını çalışarak; televizyon ve radyoda yayımlanacak eğitim programlarını İzleyerek ve bölgesel merkezlerde bulunan eğitim-öğretim danışmanları aracılığıyla eğitim görürler. Fakülte’de, Anadolu Üniversitesi’nin öğretim üyeleriyle birlikte, ötek üniversitelerin öğretim üyeleri de görev yapmaktadır. Açık-öğretim Fakültesi’nin uzaktan öğretini-mln yanısıra, geleneksel türde eğitim yapan bölümleri de vardır. Fakülte’nin örgün eğitim bölümleri şunlardır: Sinema ve Televizyon, Basım ve Yayımcılık, Eğitim iletişimi ve Planlaması, iletişim Sanatları. Açık eğitim bölümleriyse iş idaresi ve iktisat bölümlerinden oluşur. Fakülte’de verilen derslerden başlıcaları şunlardır: Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, iktisat’a Giriş, iş idaresi’ne giriş, Temel Hukuk, Genel Muhasebe, Matematik ve davranış Bilimlerine Giriş.


Advertisement

Yorum yazın