Açık tohumlular nedir – Açık tohumlular bitkiler

Açık tohumlular nedir – Açık tohumlular bitkiler
AÇIKTOHUMLULAR Bir bitki altşubesidir. Çiçekli bitkiler şubesinin iki altşubesinden İkincisidir. Bu alt daldaki bitkilerin tohum keseleri kapalı bir yumurtalık içinde değil de, açıkta bulunur. Açık tohumluların yapısı kapalıtohumlulara oranla daha yalındır. Dünyanın eski çağlarında bu tür bitkiler çok gelişmişlerse de, zamanla gerek türleri, gerek sayıları azalmış, hattâ pek çoğunun soyu büsbütün tükenmiştir.

Bugünkü açık tohumlular alt dalına giren çam ve benzerlerini gösterebiliriz. Bu bitkilerde tohumlar, kozalaklar üzerinde, açıklık bulunur


Advertisement

Yorum yazın