Açıklayıcı Anlatım

Açıklayıcı Anlatım

Bir konuyu aydınlatma, anlaşılır kılma için başvurulan yolların başında gelir açıklama. Öğretici özellik gösteren bir anlatım biçimidir. Bir sözcüğün tanımından, bir olayın anlamına; bir aygıtın işleyişinden bir yere nasıl ve neyle gidileceğini belirtmeye değin hemen her durum açıklayıcı anlatım biçimini gerektirir.

Öğretme, bilgilendirme, açıklayıcı anlatım biçiminin gereği olduğuna göre somutlaştırma, anlatılanları görünür kılma bu anlatım biçiminin belirleyici özelliğidir. Bunun için, tanımlama ve belirlemeye geniş ölçüde yer verilir.

Açıklama anlatım tekniğini kullanan yazar, okuru düşünce oyunlarıyla oyalamak istemez. Açık ve anlaşılır bir dil kullanır. Soyutluktan ve kişisellikten kaçınır. Çoğu zaman cümleler kurallıdır. Ansiklopedilerde, ders kitaplarında, makalelerde daha çok bu tür anlatım görülür.

Paragraf Bilgisi alt kategorisi içerisinde
Açıklayıcı Anlatım


Advertisement

Yorum yazın