Açıklayıcı Betimleme

Açıklayıcı Betimleme

Kimi betimlemeler ise özel değil genel, öznel değil nesnel bir nitelik taşır. Varlıkların belirleyici özelliklerini belirtme yerine onların genel yanlarını gösterir. Bunu yaparken yazar bir yorumda bulunmaz. Nesnel bir tavır takınır. Ereği de okura izlenim kazandırmak değil, bilgi vermektir. İşte bu tür betimlemeye de açıklayıcı betimleme denir.

Paragraf Bilgisi alt kategorisi içerisinde
Açıklayıcı Betimleme


Advertisement

Yorum yazın