Actors Studio

Actors Studio
Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Lee Strasberg’in 1947’de New York’ta kurdukları oyunculuk okulu. Yirmi yıl boyunca Strasberg’in sanatsal yönetiminde büyük gelişme gösterdi. Rus tiyatro kuramcısı Konstantin Stanislavski’nin çalışma yöntemleri, öğrencileri Richard Boleslavski ile Maria Ouspenskaya aracılığıyla 1925’te ABD’ye getirildi. Bu üçlü, onlardan öğrendikleri yöntemi kendi deneyimleriyle zenginleştirip Amerikalı oyunculara uyguladılar. Yöntemin temel ilkesi, oyuncunun, çizeceği karakterle kendi fiziksel-ruhsal kişiliği arasında ilişki kurmasıydı. Bu okuldan yetişen oyuncular o dönemde Amerikan tiyatro ve sinemasına egemen oldular. Bunların en ünlüleri: Marlon Brando, James Dean, Montgomery Clift, Paul Newman, Rod Steiger, Susan Strasberg, Tom Ewell, Anthony Franciosa.


Advertisement

Yorum yazın