Adalbert

Adalbert

Hristiyan azizi (Libice 956- Frischen Haff 997). “Praglı” ve “Prusya Havârisi” diye de anılan adalbert, Prag yakınlarında Vojtech’e yerleşmiş soylu bir ailedendi. Hıristiyanlığı yayma amacında birleşen misyonerlik örgütlerinin 10. yy’daki merkezi Magdeburg manastırlarında eğitildi. Bohemya’ya döndükten (981) iki yıl sonra Prag’ın ikinci piskoposu oldu (983). Kiliseyle Çek kralları arasında yarattığı anlaşma havasıyla özel bir güç kazandıysa da bazı yerel çekişmeler yüzünden başpiskoposluğu bırakarak İtalya’da, Roma yakınlarındaki bir manastırda keşiş yaşamını yeğledi (988). Papa V. Gregorius kendisini Hıristiyanlığı yaymak amacıyla görevlendirince bu kez Polonya ve Baltık ülkelerine gitti (993), özellikle Prusya’da çalıştıysa da yeni dini kabul etmek istemeyen yerlilerce öldürüldü. Önce şehit sonra aziz olarak kutsandığı için (999) Polonya’da Gniezno’ya gömülmüş olan cesedi H.yy’da Bohemya dükü Bratislav’ca Prag’a getirtildi, hem PolonyalIlar, hem Çekler’ce ulusal din büyüğü olarak değerlendirildi.

 

ADALBERT

Alman din adamı (Thüringen 1000 ? – Goslar 1072). Soylu bir ailedendi, babasının isteğiyle dinsel öğrenimini Halberstadt Katedral Okulu’ nda tamamladıktan sonra adım adım yükseldi, 1032’de piskopos danışmanı oldu. Papa’nın özel temsilcisi olarak Kuzey Avrupa ülkelerine gitti; İskandinavya, İzlanda ve Grönland’a kadar genişleyen sınırlar içinde Hıristiyan misyonerliğini örgütledi, 1043’te Bremen-Hamburg Başpiskoposluğu’na atandı, bir “Kuzey Patrikliği” kurma düşüncesi, Papa IX. Leo’nun kendisini Kuzey Avrupa Papa Temsilcisi yapmasıyla uyuştu (1053). imparator III. Heinrich döneminde saray yaşamına ve siyasal çatışmalara karıştı; sonunda Köln Başpiskoposu Anno ile birlikte IV. Heinrich’e vasi oldu (1063). Kazandığı büyük yetki ve etkinlikle kral adına krallığı yönetme işini yürütürken (1064) iktidar kavgasına karışan prenslerce saraydan uzaklaştırıldı (1066). Bir süre sonra IV. Heinrich’in buyruğuyla yeniden saraya döndüyse de (1069), ölümüne kadar kaldığı görevinde eski gücünü kazanamadı, mezarı Bremen Katedralindedir.


Advertisement

Yorum yazın