Adana Mülakatı – Yenice Konferansı

Adana Mülakatı – Yenice Konferansı

 

ikinci Dünya Savaşı’ nın en yoğun olduğu dönemde ABD Başkanı F. Roosevelt ve SSCB Lideri Stalin’in de isteğiyle Türkiye’nin Almanya’ya karşı savaşa girmesini sağlamak amacıyla İngiltere Başbakanı Churchill’in 30 Ocak 1943’te Adana’da İnönü ile yaptığı görüşme. 25 Ocak 1943’te F Roosevelt ve Churchill’in İnönü’ye gönderdikleri mesajlar sonucu gerçekleşen bu konuşmada; genelde, Türkiye’nin savaş dışı özelliği; Türk Sovyet ilişkilerinin son durumu; Türk Ördusu’nun bağlaşık devletlerce güçlendirilmesi konuları ele alındı. Özelde, SSCB’nin kuzeyden, Bağlaşıklarınsa Türkiye kanalıyla güneyden harekete geçmeleri ve savaşın böylece Balkanlara kaydırılarak hem Avrupa’nın biraz rahatlaması, hem de Almanya’nın durumunun sarsılması isteniyordu. Ancak Türkiye, bir yandan SSCB’nin Balkanlardaki isteklerinden kuşkulanıyor, öte yandan Almanya’nın saldırısı durumunda buna karşı koyabilecek askeri gücü olmadığını öne sürüyordu. Görüşmeler sonunda İngiltere’nin Türk Ordusu’nun güçlendirilmesi için planlar hazırlanması konusunda anlaşmaya varıldı. Böylece Türkiye Bağlaşıkların isteğine karşın, savaşa katılmamayı başardı.


Advertisement

Yorum yazın