Adap şehri

Adap şehri

ADAB, Mezopotamya’da kent. Irak sınırları içinde kalan bugünkü Bismaya kenti. Bu eski yerleşme birçok bilim adamınca çeşitli zamanlarda kazılmıştır: 1850’de W.K. Laftus, 1885’te Wolfe kazı kurulunca, 1889 ve 1891 ‘de W.H. Ward ve J. Peters, 1897’de E. Sachau ve 1893- 1894’te E.J. Banks. Arkeoloji buluntuları, özellikle çiviyazılı belgelerin ışığında önemli siyasal bir merkez olduğu anlaşılmıştır. Bulunan çiviyazılı belgeler bugün İstanbul Arkeoloji Müzesindedir. Eski Babil diliyle yazılmış olan bu belgelerden öğrenildiğine göre uzun süre Kiş Kralı Mesilim’in yönetiminde kaldı. Daha sonra bilinen krallar Lugalannimundu ve Lugaldaludur. Eski Sümer heykeltıraşlığını yansıtması açısından önemli bir eser olan Lugaldalu’nun bir heykeli İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi’nde sergilenmektedir.

 


Advertisement

Yorum yazın