Adapazarı hakkında bilgiler

Adapazarı hakkında bilgiler

Sakarya İli’nin merkez ilçesi. Yüzölçümü 841 km2, toplam nüfusu 258.561, kent nüfusu 130.977, nüfus yoğunluğu 307 kişi/km2 (1980). Çark Suyu ve Sakarya’nın suladığı ilçe topraklarında mısır, buğday, patates, şekerpancarı ve ayçiçeği yetiştiriciliği, meyvecilik (elma, fındık, üzüm) ve hayvan besiciliği yapılır, ilin mısır, buğday, şekerpancarı ve ayçiçeği üretimi en yüksek ilçesidir İstanbul-Ankara kara ve demiryolu üzerinde yer alan ilçe

merkezinin, ulaşım açısından önemli bir konumu vardır. Adapazarı, İstanbul’a 139 km, Ankara’ya 304 km uzaklıktadır. Adapazarı’nın son yıllardaki sanayileşme hızı çok yüksektir. Özellikle, tarıma dayalı sanayi etkinliği gelişmiştir, ilçedeki başlıca sanayi kuruluşları arasında, Adapazarı Vagon Fabrikası, Zirai Donatım Kurumu’nun tarım araçları fabrikası, Lastik Fabrikası ve 1953’te işletmeye açılan Şeker Fabrikası sayılabilir. Ayrıca, cam, nişasta, çivi, un, kontrplak, kereste, yem, yağ ve sabun fabrikaları, onarım ve marangoz atölyeleriyle hayvan ürünlerini işleyen yapımevleri de yer alır. Adapazarı’nda 17 ortaokul, 3 lise 7 meslek okulu (imam Hatip,Ticaret Lisesi, Akşam Ticaret Lisesi, Kız Enstitüsü, Akşam Kız Sanat Okulu, Endüstri Meslek Lisesi, Sağlık Koleji) vardır. Ayrıca 1970’te açılan Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi günümüzde eğitim hizmetlerini daha geniş bir alana yayarak sürdürmektedir, ilçe’de Halk Kütüphanesi vardır. Belediye önderliğinde Tiyatro çalışmaları sürmektedir.

Tarih. Adapazarı topraklarında tarihöncesi çağlardan kalma bir yerleşme yerine rastlanmamıştır. Aynı durum, büyük ölçüde eskiçağ için de söz konusudur. Sakarya Irmağı ve kollarının sık sık yer değiştirmesi, toprağın büyük bölümünün bataklık ve çalılıklarla kaplı olması, yerleşime elverişsiz bir ortam yaratıyordu. Bugün altından su geçmeyen ve Bizans imparatoru fustınıanos tarafından yaptırılan Sangarios (Beş-köprü) kalıntıları, ovada akarsu yatağının yer değiştirdiğini göstermektedir. Bölgede, ilk yerleşenlerin İÖ 1200’de Balkanlardan gelen Frigler olduğu kabul edilmektedir.
15. ve 16. yy’larda çevre bölgelerden gelip yerleşenlerin çabasıyla, çalılık ve ağaçlık alanlar açılarak verimli topraklar işlenmeye başlandı. Adapazarı’nın bu dönemlerde kurulmuş olduğu kabul edilmektedir Kâtip Çelebi, “Cihannüma” adlı eserinde burayı bir yol uğrağı olarak tanımlamakta ve “Ada Nahiyesi” diye söz etmektedir. 18. yy’da merkezi konumundan ötürü bir ticaret yeri durumuna gelen kentin adı da Adapazarı olmuştur. Ovadaki nüfusun artmasına koşut olarak, Adapazarı da büyüdü ve 1852’de Kocaeli Sancağı na bağlı bir kaza merkezi oldu. 1878’de, Kars, Ardahan ve Artvin Ruslar’ca işgal edilince, buralardan gelen çok sayıda göçmen Adapazarı çevresine yerleşti. 20. yy başlarında kentin nüfusu 25.000’e ulaşmıştı. Adapazarı, Kurtuluş Savaşı sırasında 25 Mart 1921 ’de Yunan işgaline uğradı. Ancak, bu işgal fazla sürmedi ve 21 Haziran 1921’de kent, Yunanlılardan geri alındı.


Advertisement

Yorum yazın