Adem Çelebi

ADEM ÇELEBİ, halk şairi, 18. yy’da yaşadığı eldeki 2070 beyitlik divan derlemesinden bellidir. Hece vezniyle düzenlenmiş şiirleri yanı sıra aruzun özel kalıplarıyla yazılmış semaîleri, kalende-rîleri Âşık Ömer etkisini yansıtır. Derlemenin bu karışıklığı, aynı mahlası taşıyan birkaç değişik kişinin ürünlerinin tek ad altında toplanmış olma olasılınığını düşündürür.


Advertisement

Yorum yazın