Aden hakkında bilgiler

ADEN, Yemen Demokratik Halk Cum-huriyeti’nin başkenti. Nüfusu 343.000 (1978). Aden Körfezi’nde, Kızıldeniz’in güney girişindedir. Yılda beş milyon tonun üzerinde petrolün işlendiği büyük rafinerilerin bulunduğu kentte, temel ürünler sigara, sabun ve fuzdur. Eski çağlardan beri Güney Arabistan’ın antreposu ve ticaret merkezi olarak bilinen Aden, 1850’de serbest liman olarak duyuruldu.

Tarih. 15. yy sonlarında Afrika ile Hindistan arasındaki su yolunun en önemli noktası olan Aden, 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla daha da önem kazandı. Aden stratejik konumu ve önemi nedeniyle, tarih boyunca çeşitli devletlerin istilasına uğradı. 7.-16. yy’lar arasında Arap egemenliği altında kalan bölge, 1513’fe Portekiz, 1538’de ise Osmanlı yönelimine girdi. Kentin önemi arttıkça AvrupalIların etkisi daha çok duyulur oldu. Büyük Britanya’nın desteğiyle Fransa, bölgede yayılmaya başladı. 1937’de Aden, Ingiliz kolonisi ve koruma bölgesi olarak fanındı. 1963’fe, Güney Yemen, emirlik federasyonuna katıldı ve Güney Arap Federasyonu adını aldı, ingilizlere ve etkisindeki federasyona karşı verilen bağımsızlık savaşı sonucunda, önce federal yönetim merkezi olan Aden, Güney Yemen ile aynı tarihte (1967) bağımsızlığını kazanarak, Madi-nat Al Saab ile birlikte başkent oldu. 1970’te ise ülkenin tek başkenti olarak tanındı. 1967 Arap-israil Savaşfndan

sonra Süveyş Kanalının kapanması, Aden ekonomisini olumsuz yönde etkiledi.


Advertisement

Yorum yazın