Adenozin Trifosfat Nedir

Adenozin Trifosfat Nedir

 

ADENOZİN TRİFOSFAT(ATP)

fosfat bağı enerjisini taşıyan koenzim yapısında bulunur. Yüksek enerjili fosfat bileşiğidir. Yapısında adenin, şeker kompleksi ve üç molekül inorganik fosfat (PO4) yer alır. Kimyasal formülü C10H16N6O13P3 (Adenozin -51) (tetra-hidrojen trifosfat) (Adenozin -51- trifosfat asidi). Molekül ağırlığı: 507.21 Memelilerin dinlenme durumundaki iskelet kaslarının her 100 gramında 350-400 mg bulunur. Serbest ATP, baryum tuzu sülfürik asitle işleme sokup ardından derişik çözeltiye aseton katılarak (camsı bir kütle biçiminde) elde edilir. Optikçe aktiflik gösterir. Suda bol miktarda çözülür. % 1’lik sulu çözeltisi 0°C’de birkaç saat kararlıdır. PH’ı yaklaşık olarak 2’dir. Adenozin trifosfat, tetrabazik bir asittir. Hidrolitik bölünmesinden sonra heksabazık duruma geçer. Genellikle
4 ya da 6 molekül kristal suyu içeren dibaryum tuzu biçiminde çöktürülür. Kristal suyu P205 üzerinde vakumda ve 100°C’de uzun süre kurutularak alınabilir. Susuz tuz kararlıdır, buna^arşılık kristal suyu içeren tuz yavaşça bozu-narak 51 -adenik asit ile baryum pirofos-fat verir. Baryum tuzu, klorür asitli (HCI) çözeltide sodyum ya da potasyum sülfat katılarak sodyum ya da potasyum tuzuna dönüştürülür. Saf olması koşuluyla sodyum tuzu sulu çözeltide kararlıdır. Disodyum tuzunun enfekte edilebilen çözeltileri Trinoksin, Adelphos, Circulen, Kyorin \/eAtenen adlarıyla pazarlanır. Adenozin trifosfat (ATP), difosfat (ADP), 5ı- monofosfat (AMP), anorganik fosfat (P) ve magnezyum iyonlar adenilat sistemini oluşturur. Adenozin trifosfat, termodinamik bakımdan kararsız bir moleküldür, adenozin difosfat (ADP) ile adenozin monofosfat (adenilik asid) vererek hidrolizlenir. Hidrolizlenmeye karşı kararsız olması nedeniyle, Adenozin trifosfat, hücrelerindeki enerji gerektiren süreçler için bir kimyasal taşıyıcının görevini yapar. Hücre içindeki mito-kondrilerde besinler enerji üretimi için parçalanır ve bu enerji adenozin trifosfat (ATP) biçiminde depolanır. Bir mol glikozun yükseltgenmesi sonucu toplam olarak 38 mol ATP üretilir. Kas kasılması gibi enerji gerektiren işlevler için ATP, enzimler yardımıyla hıdrolizlenerek sırasıyla adenozin difosfat ve adenozin monofosfat oluşur. Yüksek enerji taşıyan fosfat bağlarının hidrolizi sırasında açığa çıkan enerji, hücre içinde gerekli yerlerde kullanılır. Bu reaksiyon.şöyle özetlenebilir:

1. Adenozin trifosfat (ATP), adenozin trifosfat enzimi aracılığıyla parçalanarak adenozin difosfat ve bir tane inorganik fosfat molekülüne ayrılır. Bu reaksiyondan açığa çıkan enerji kas kasılmasını sağlar.

ATP adenozin trifosfat ADP+P+Q (enerji)

2. Adenozin difosfat ise kreatin fosfat ile birleşip bir tane fosfat molekülü bağlayarak yemden ATP oluşturur.

ADP+KF—-…………………..ATP+K

(Kreatin)

3. Kas glikojeni ve glikoz ortamda yeterli oksijen varsa aerobik yoldan önce pirüvik asite sonra bir seri kimyasal reaksiyonlar (Krebs siklüsü)sonucu karbondioksit ve su molekülüne ayrılır. Bu parçalanmalardan açığa çıkan enerji ATP ve kreatin fosfatın (KP) yapımı için kullanılır.


Advertisement

Yorum yazın