Adipik Asit Nedir

ADİPİK ASİT, kim., heksandioik asit; 1,4 butandikarboksilli asit. HOOC (CH2)4 COOH, mol ağ. 146,14. Doğada şeker pancarının özsuyunda bulunur. Renksiz katı, en: 152°C, kn: 337,5°C, d=1,360. 100 mİ. suda oda sıcaklığında 1,44 g. ve 100°C’de 160 g. çözünür. Organik çözücülerden metanol, etanol ve asetonda bol çözünür. Sikloheksanolün derişik nitrat asidi ya da siklohedsanonun potasyum permanganat ile yükseltgenme-siyle elde edilir. Yapay reçinelerin, plastiklerin ve üretan köpüklerinin yapımında; kabartma tozlarında nem çekici olmadığı için tartarik asit yerine ve makine yağlarının katkı maddelerinin hazırlanmasında kullanılır.


Advertisement

Etiketler: ,

Yorum yazın