Adler Kuramı

ADLER KURAMI, Alfred Adler’in ortaya attığı psikoloji kuramı. Bir insanın tüm davranışlarındaki asıl amacın “egemen olma, üstün olma amacı” olduğu görüşünden yola çıkar. Adler’e göre, üstün olma özleminin besleyicisi aşağılık duygusudur. Bu duygu aşağılık kompleksine dönüşmedikçe uyumu güçleştirmeyen, üstelik uyum için gerekli girişimi sağlayan bir duygudur. Aşağılık duygusu bilinçlidir. Kusurlu görülen beden yapısının, bulunulan mevkiden hoşnut olmamanın ya da toplumsal ilişkilerin olumsuzluğunun ortaya çıkardığı, kişisel değerlerin önemsizliğini vurgulayan bir bilinçtir. Kişi bu duyguya karşı telafi (ödünleme) mekanizmaları kullanır. Örneğin kekemelerin şarkıcı olması ya da zıt giderme olarak belden aşağısı sakat olan birinin ressam olması gibi.


Advertisement

Yorum yazın