Adolf Hitler Kimdir

Adolf Hitler Kimdir
Adolf Hitler KimdirAdolf Hitler, Alman devlet adamıdır (1889 – 1945). Avusturyalı bir gümrük memurunun oğludur. Resim öğrenimi görmek için Viyana’ya gitti. Fakat akademiye gidemedi. Geçimini badanacılık ve dekoratörlük yaparak sağlamaya çalıştı. Bo.j zamanlarını kitap okumakla ggçirdi. lS14’te gönüllü olarak orduya girdi. Onbaşı rütbesiyle Birinci Dünya s vaşına katıldı. Demirhaç nisanını kazandı. Savaştan sonra işçi par-, tisine girerek siyasî hayata atıldı. Kısa sürede bu partinin başına geçti. Partide değişiklikler yaptı. Partinin adı «Alman Nasyonal Sosyalist işçi partisi» oldu. «Nazi: bu adııı kısaltılmışıdır. Parti, Bavyera’da gelişmeye başladı. Hitler, sosyalist olmaktan çok koyu bir milliyetçi idi. Yarı askerî bir örgüt kurdu. Hükümet’ denetim altına almaya çalıştı. Gösteriler sırasında yaralandı. Beş yıl hapis cezasına çarptırıldı (1924). Bir yıl kadar süren hapisliği sırasında Mein Kamph (Kavgam) adlı eserini yazdı

Hitler, iktidara gelmek için uğraşıyordu. 1929’da ekonomik buhran nedeniyle Nazi partisi gelişti. Hitler artık bütün Almanya’da tanınıyordu Cumhurbaşkanı Hindenburg, 1933’te onu şansölye (başbakan) yaptı, Hitler, önce parlamentoyu dağıttı. Komünistler kanun dışı ilân edildi. Hitler, bir gece (Uzun bıçaklar gecesi) kendisine karşı olanları ortadan kaldırdı. Hindenburg’un ölümünden sonra (1934) cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yetkilerini elinde topladı ve tam bir diktatör oldu. Almanya’nın bütün Avrupa’ya egemen olmasını istiyordu. Çok enerjikti. Duygularını saklamasını biliyor yerine göre kurnaz, yerine göre sert davranabiliyordu. Yığınları eyleme sürükleyecek güçte idi. Özellikle Alman ırkının üstünlüğü üzerinde durdu. Gestapu adlı devlet polisi örgütünü kurdu: toplama kampları açtı Naziliğe karşı olanlara, yok etmek istediği Yahudilere kötülük yapmaya başladı. Versay antlaşmasıyla Alman Silahlı kuvvetleri için konan kısıtlamaları kaldırdı. Savaş endüstrisini hızlandırdı. Batılı devletler (Ingiltere, Fransa) silahlanmadan, Almanca konuşan ülkeleri birleştirmeye karar verdi. 1938’de Avusturya’yı Almanya ya kattı. Bir yıl sonra Çekoslovakya’yı ele g.eiıdı. Polonya’dan Danzig limanını geri almak için hazırlıklara başladı. Rusya ile tarafsızlık antlaşması yaptıktan sonra Polonya’ya saldırdı (1 eylül 1939). Böylece İkinci Dünya savaşını başlatmış oldu


Advertisement

Yorum yazın