Adyabatik düşme oranı

Adyabatik düşme oranı, meteor, atmosferde adyabatik olarak yükselen bir hava örneğinin sıcaklığının düşme oranı. Hava örneği kuru (doymamış) ise sıcaklığı her 100 metrede 1°C düşer. Buna kuru adyabatik düşme oranı (DALR) denir. Doymuş bir hava örneğinde ise doymuş adyabatik düşme oranı (SALR) 0.04°C ile 1°C arasında değişir.


Advertisement

Yorum yazın